Hæfte 3: Samarbejdet mellem skole og hjem

Hæfte 3: Samarbejdet mellem skole og hjem  

Til fri download og køb:

Hæfte 3: Skolebestyrelsens arbejde - samarbejde mellem skole og hjem
Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for vores børns læring, dannelse og trivsel. Det siger forskningen, og det kender de fleste forældre fra deres egen hverdag. Som forældre kender vi vores børn bedst og vi kan bidrage med vigtige input til, hvordan de lærer og trives bedst.

I dette hæfte får I som skolebestyrelse viden og gode råd til at understøtte og styrke alle aspekter af skole-hjem-samarbejdet. Hæftets første tre kapitler er generelle og omhandler baggrunden og råderummet for skolebestyrelsens arbejde med skole-hjem-samarbejdet. Resten af hæftet er direkte rettet mod de fem vigtigste områder af skole-hjem-samarbejdet:

  • Kommunikation mellem skole og hjem
  • Underretning af hjemmet om elevens udbytte
  • Forældremøder
  • Skole-hjem-samtaler
  • Forældrenes deltagelse i skolens liv


Køb af trykt udgave - Husk 50 % rabat til medlemmer:
Minimumssalg 5 stk.
Herefter kan der købes det ønskede antal til 50,00 pr. stk. for medlemmer

Medlemspris: 250 kr. for 5 stk. inkl. moms

Minimumssalg 5 stk.
Herefter kan der købes det ønskede antal til 100,00 pr. stk. for ikke medlemmer

Ikke-medlemspris: 500,00 kr. for 5 stk. inkl. moms

ISBN: 978-87-91147-70-8

Download som pdf
100,00 kr.

Minimumssalg: 

5
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...