Gode råd til forældre om skolestart

Gode råd til forældre om skolestart

Få gode tips til skolestart, hvordan du skal forholde dig til dit barns skolegang, lærerne, eleverne, de andre forældre, læringsaktiviteter i hjemmet og meget andet.

Skole og Forældre har samlet en række af de mest almindelige gode råd til forældre, hvis barn skal begynde i 0. klasse.

 • Mød skolen, lærerne, pædagogerne, de andre forældre og deres børn med positive forventninger.
 • Hav tillid til, at dit barns lærer vil det bedste for dit barn.
 • Vær opmærksom på, at dit barn kan mere, end du tror.
 • Hav forståelse for, at dit barn nu bliver en del af et vigtigt klassefællesskab.
 • Dit barn kan være nervøs, spændt eller træt de første dage og uger. Vær klar til at trøste og hygge.
 • Vær aktiv i samarbejdet om at opbygge det vigtige voksennetværk (forældre og lærere) om dit barns klasse.
 • Stil spørgsmål til de ansatte om de ting, som du undres over.
 • Inddrag ikke altid dit barn i dine voksen-overvejelser og –spørgsmål.
 • Udarbejd i samarbejde mellem klassens forældre og lærere retningslinjer for god positiv kontakt og information af hinanden.
 • Spørg dit barn, hvad det har lavet i dag, og vær aktivt lyttende og deltagende.
 • Giv dit barn tid til selv at etablere sig i klassefællesskabet. Bidrag og hjælp til, men styr ikke alt.
 • Lyt altid med forståelse til dit barn, men vid også, at ting kan opleves på flere måder.
 • Bidrag til et bredt klassefællesskab. Dit barn har brug for varierede legemuligheder.
 • Gå i en positiv dialog om fremadrettede løsninger frem for at dvæle ved problemer.
 • Vær opmærksom på, at der altid opstår problemer og konflikter, når mennesker mødes – også blandt børn. Det er forældrenes vilje til at løse tingene og hjælpe, der skal vise vejen for børnene.
 • Du er rollemodel for dit barn, vis vejen til læring, positivt samvær og forståelse for fællesskabet.
 • Brug voksennetværket i klassen til sparring og dialog om børns udvikling – socialt og fagligt.
 • Mange skoler har ikke lektier, men ofte forskellige sociale eller faglige aktiviteter, som forældrene kan bidrage til.
 • Hav respekt for, at lærerne ikke altid kan deltage i de aktiviteter som forældrene gerne vil gennemføre i klassen, fx hyggeaften for børnene, forældredialog om udvikling eller overnatningstur for alle osv.
 • Børn lærer på forskellige tidspunkter og på forskellig måde. Find ud af, hvordan dit barn lærer og bliver engageret - og fortæl dine observationer til de ansatte.
 • Accepter at nogle ting kan være svære for dit barn at lære og hjælp, så godt du kan.
 • Du og dit barn skal være sammen med de andre børn og forældre i de næste 10 år. Hvis du lærer dem at kende fra starten - når der ikke er nogle konflikter - bliver det nemmere at løse konflikterne, når de efterhånden opstår.
 • Fortæl dit barn de gode historier om din egen skolegang. Fortæl også, hvordan du selv overvandt svære ting i din skolegang.
 • Undervisning er på nogle punkter anderledes i dag, end da du gik i skole. Spørg, hvordan du bedst kan hjælpe dit barn, hvis du er i tvivl.

Udgivet den

24. juni 2020

af

sp

Læs også

17.05.22
Brug for nytænkning, så flere og forskellige forældre engagerer sig i folkeskolen
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer,...
25.04.22
Ny undersøgelse: 7 ud af 10 skoleforældre vil hjælpe en flygtningefamilie
Et flertal af forældre vil gerne hjælpe flygtninge på deres barns skole ved fx ved at invitere barnet hjem på legeaftaler, tage dem med til...