Artikel om elektronisk afstemning

Artikel om elektronisk afstemning

KMD: Elektroniske valg får flere til at stemme.

Når forældrene ikke behøver forlade sofaen for at stemme, er der flere, som får det gjort, lyder det fra KMD, der udbyder et system til at gøre skolebestyrelsesvalget digitalt. I Gentofte er det digitale valg kommet for at blive. Forældrene er glade og skolerne lettede over at slippe for den administrative byrde.

Artikel fra Magasinet Skolebørn 
Tekst: Majken S. Eliasen 

Da det i 2010 for første gang blev muligt for kommunerne at afvikle valgene digitalt, var der tre af landets kommuner, der brugte KMD’s system. De fik alle en øget stemmeprocent.

”Et digitalt valg har den åbenlyse fordel, at folk kan sidde hjemme i sofaen og stemme. Det betyder, at flere får det gjort,” siger Merete Lind-Nielsen, der sidder i udviklingsafdelingen hos KMD.

Fuld opbakning 

I Gentofte Kommune er det til foråret tredje gang, at skolebestyrelsesvalget bliver afholdt digitalt. Kommunens gennemsnitlige stemmeprocent i 2012 lå på 7,4 procent, hvilket er det samme niveau som ved brevstemmevalgene. Alligevel har forældrene givet udtryk for, at de sætter pris på, at det er blevet nemmere at afgive sin stemme.

”Der har været fuld opbakning blandt skolerne, lederne og forældrene til, at de gerne vil arbejde med et digitalt valg. Det har givet et godt engagement. Vi fik lavet en app, så man kunne stemme via smartphone, som folk var glade for. Man kunne også stemme via Borgerportalen og informationen til forældrene fik de på et link gennem Forældreintra,” fortæller projektchef i Gentofte Kommune, Steen Suhr-Knudsen. Han var projektleder på den digitale afvikling af kommunens valg i 2010 og 2012, og har efter hvert valg gennemført en evaluering, der har cementeret de positive effekter af den digitale model.

Mindre papirnusseri 

Sikkerhedsprocedurerne er de samme som ved et brevstemmevalg, men valgets struktur bliver mere centralt styret end før, hvor kommunens 11 folkeskoler selv skulle sidde og fedte med at få sendt breve ud til alle forældre på skolen, fortæller Steen Suhr-Knudsen.

”Samtlige skoler oplever, at det er en stor lettelse at afholde valget digitalt. Det administrative arbejde bliver betydeligt lettere, og samlet er der på længere sigt også nogle penge at spare,” siger han.

Også i KMD oplever de, at det digitale valg letter skolernes administrative byrde.

”Før i tiden havde skolerne meget arbejde med skolebestyrelsesvalgene. De skulle f.eks. indkalde til opstillingsmøde - det skal de stadigvæk - men vi er ved at indarbejde i vores system, at de kan sende invitationen til forældrene med digital post,” fortæller Merete Lind-Nielsen.

Mere demokratisk

Skovgårdsskolen i Gentofte afviklede i 2010 deres kampvalg til skolebestyrelsen digitalt. Skolebestyrelsesmedlem Mette Marie Lydert er tilhænger af digitale model, fordi den når ud til flere forældre, og derfor er mere demokratisk end det traditionelle brevstemmevalg.

”Ved et kampvalg gælder det om at få engageret så mange som muligt. Det ville være ærgerligt, hvis det kun var Tordenskjolds soldater, der bevægede sig over på skolen og stemte. Med en digital afvikling af valget når du ud til dem, der ikke kommer på skolen, som for eksempel udskolingsforældrene,” pointerer Mette Marie Lydert. Hun er også overbevist om, at der kan opnås højere stemmeprocenter ved at afholde valget digitalt.

”Vi er så vant til at klare alt digitalt via vores NemId, så det er nemt for forældrene,” siger hun.

Fem gode grunde til at gøre valget digitalt 

  • Der er en god mulighed for, at det øger stemmeprocenten.
  • Det er lettere for forældrene.
  • Det mindsker skolernes administrative byrde med at sende breve ud, optælle stemmer etc.
  • Det giver indsigt i, hvor mange der stemmer hvornår, som kan bruges til evaluering af valget.
  • Det kan spare penge på sigt.

Det tekniske 

KMD tilbyder, at de kommuner, der benytter deres system, har mulighed for tilkøbe modulet elektronisk skolevalg, som man kan koble på systemet. Der er også flere andre firmaer, der tilbyder lignende løsninger. I Gentofte Kommune har de udviklet deres eget system, der er blevet integreret i deres borgerportal, så løsningen arbejder sammen med kommunens egne systemer, og med tiden også kan bruges til nogle af de andre typer valg, som kommunen står for, for eksempel valget til seniorrådet eller integrationsrådet.

TIP: Det er kommunerne der beslutter om skolebestyrelsesvalgene skal afholdes digitalt, men skolernes bestyrelser kan drøfte det i fællesskab og foreslå det til kommunen, hvis de synes det er en god idé.

Senest opdateret den

21. maj 2015

af

cg

Læs også

25.03.15
Presse-kit: Kom i de lokale medier
Den lokale avis eller radiostation kan være et godt sted at gøre områdets forældre opmærksomme på skolebestyrelsesvalget.
25.03.15
Praktiske redskaber
.