Brevafstemning

Brevafstemning

Ønsker skolebestyrelsen at forældrene får mulighed for at afgive brevstemme, er proceduren som nedenstående.

Afstemningsvalg - brevafstemning

Valgbestyrelsen sørger for det nødvendige stemmemateriale

A) En stemmeseddel og tilhørende konvolut.

B) En yderkonvolut

C) Stemmevejledning.

D) Præsentation af kandidaterne.

 

Ad A) Stemmeseddel udarbejdes på grundlag af indgivne og godkendte kandidatopstillinger jf. liste over valgberettigede som skolens leder har udarbejdet. Den tilhørende konvolut skal være blank og uden mærker, der kan identificere vælgeren. På den måde sikres anonymitet ved optællingen. 

Ad B) Yderkonvolut skal have vælgerens navn påført. Denne bruges til at identificere vælgeren når stemmematerialet afleveres. Den umærkede konvolut med stemmeseddel er lagt ind i yderkonvolutten.

Ad C) Stemmevejledningen fortæller, hvor mange kandidater der skal vælges, samt at man kun skal sætte et kryds. Endvidere bør det fremgå hvad tidsfristen er, samt hvor afleveringsstedet er.

Ad D) Præsentation af kandidaterne – se kandidatpræsentation

Det praktiske forløb

Stemmematerialet udsendes til de forældre, der er stemmeberettigede. (Husk forældrene til børn der er indskrevet i børnehaveklassen)

Stemmematerialet afleveres på skolen inden for den fastsatte tidsfrist.

Stemmematerialet der afleveres efter fristens udløb skal påføres afleveringstidspunkt og vil ikke indgå i optællingen.

Stemmematerialet opbevares til fristens udløb, hvorefter den eller de bemyndigede personer kontrollerer at navnet på yderkonvolutten stemmer med valglisten.

Yderkonvolutten åbnes og den tilhørende umærkede konvolut med stemmesedler tages ud og opbevares uåbnet til optællingen begynder.

Er den tilhørende konvolut mærket afgøres det inden optælling om vælgerens ved hjælp af mærket kan identificeres. Kan vedkommende identificeres åbnes konvolutten ikke og lades ude ved optællingen. Kan mærket ikke identificere vælgeren, indgår konvolutten med øvrige konvolutter til optælling.

Optælling af stemmer påbegyndes snarest efter afleveringsfristens udløb.

Senest opdateret den

18. december 2018

af

cg

Læs også

25.03.15
Presse-kit: Kom i de lokale medier
Den lokale avis eller radiostation kan være et godt sted at gøre områdets forældre opmærksomme på skolebestyrelsesvalget.
25.03.15
Praktiske redskaber
.