Delegering

Delegering

Ved delegering forstås overdragelse af kompetence fra en overordnet til en underordnet myndighed.

Ved intern delegation forstås delegering inden for egen myndighed, fx fra den kommunale forvaltning til en skoleleder. Intern delegation kan til enhver tid tilbagekaldes.

Ved ekstern delegation forstås delegering til en anden myndighed, fx fra kommunalbestyrelsen til skolebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kunne tidligere delegere al sin kompetence til skolebestyrelsen, med undtagelse af bevillingskompetencen og personaleansvar. Med ændring af Folkeskoleloven pr. 1. august 2009 er § 40 i folkeskoleloven om kommunalbestyrelsens beføjelser ændret således, at en række væsentlige beslutninger om det kommunale skolevæsen fremover skal træffes på et møde i kommunalbestyrelsen, dvs. bliver omfattet af delegationsforbud. Målet er, at folkeskolen i højere grad kan blive et tema i den lokale, offentlige kommunalpolitiske debat og ved valg til kommunalbestyrelsen.

Delegationsforbuddet omfatter ud over bevillingskompetencen skolestruktur, skoledistriktsinddelingen, antallet af skoledage, generelle retningslinjer for voksnes deltagelse i undervisningen og folkeskolens koordinering af kulturcenteraktiviteter samt etablering af frivillige madordninger og som tidligere personaleansvaret (arbejdsgiverkompetencen), men nu også beslutning om ansættelse af leder og lærere jf. folkeskolelovens § 40 stk. 5. Også bestemmelsen i folkeskolelovens § 40 a om kvalitetsrapport er udelukket fra delegation.

Se endvidere: Kommunalbestyrelsen, Skolebestyrelsen og Skoleledelse

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre