Den korte vej til et værdiregelsæt

Den korte vej til et værdiregelsæt

En hurtig og effektiv vej til skolens værdiregelsæt er at placere arbejdet i et udvalg.

Fordelen ved at placere udarbejdelsen af værdiregelsættet i et udvalg er, at processen er mindre krævende, lettere at styre, og at det går hurtigere.

Ulempen er risikoen for, at elever, medarbejdere og forældre finder værdiregelsættet uvedkommende, når de ikke selv har været med til at udarbejde det.

Udvalget kan være den samlede skolebestyrelse, hvor alle skolens parter er repræsenterede. Det kan også være et udvalg, skolebestyrelsen nedsætter, med repræsentanter for elever, personale, forældre og ledelse. Her må man finde en passende balance mellem dækkende repræsentation og en udvalgsstørrelse, der gør, at man kan arbejde effektivt.

  1. Udvalget formulerer det første udkast til skolens værdiregelsæt. Skabelonen her gør arbejdet overskueligt og konkret.
  2. Skolebestyrelsen drøfter udvalgets udkast til værdigrundlag og beslutter eventuelle justeringer.
  3. Skolelederen sender værdiregelsættet til høring i elevrådet og blandt medarbejderne og forældrene/kontaktforældrene.
  4. Udvalget opsamler høringssvarene og strukturerer dem.
  5. Skolebestyrelsen behandler værdiregelsættet på baggrund af høringssvarene og vedtager det endelige værdiregelsæt.
  6. Skolelederen formidler værdiregelsættet til forældre, elever og medarbejdere.
  7. Skolelederen implementerer værdiregelsættet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
  8. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan værdiregelsættet bliver efterlevet.

Brug dette skema til at planlægge en effektiv implementering af værdiregelsættet.

 

Senest opdateret den

21. august 2015

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...