Må suppleanter deltage i skolebestyrelsesmødet?

Må suppleanter deltage i skolebestyrelsesmødet?

Vi skal revidere vores forretningsorden og overvejer i den forbindelse, om vi skal skrive ind i den, at suppleanterne deltager i alle møderne - men er det egentlig tilladt?

Svar:

Skolebestyrelsens møder er lukkede. Det betyder, at der som hovedregel ikke må deltage andre end bestyrelsens medlemmer, samt skolens leder og dennes stedfortræder, som varetager sekretærfunktionen og eventuelt SFO-leder og afdelingsledere.

Vejledningen fra Undervisningsministeriet fastlægger, at kommunalbestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for den enkelte skolebestyrelse eller overlade udformningen af hele eller dele af forretningsordenen til skolebestyrelsen.

Det er derfor i de fleste tilfælde op til den enkelte skolebestyrelse at beslutte i sin forretningsorden, hvordan proceduren skal være for indkaldelse af suppleanter.

Den normale procedure er, at man indkalder suppleanter til møder, når der er fravær fra et ordinært skolebestyrelsesmedlem i kortere eller længere tid.

I så fald har de stemmeret. Det betyder samtidig, at suppleanter ikke kan deltage, hvis alle ordinære medlemmer er til stede.

Senest opdateret den

22. september 2016

af

pe

Læs også

30.06.14
Underretning af hjemmet
Her kan skolebestyrelsen få hjælp til at sikre forældrenes løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling...
30.09.10
Indskrivning
Børn, der starter i folkeskolen, skal indskrives inden skolestart.