Inspirationsprincip for toning af udskolingen ved linjeopdeling, holddannelse og valgfag

Inspirationsprincip for toning af udskolingen ved linjeopdeling, holddannelse og valgfag

Skole og Forældre har udviklet dette princip for toning af udskolingen til inspiration til skolebestyrelserne

[Skolebestyrelsen beslutter hvilken toning, udskolingen skal have, og skriver det ind i princippet]

Formål:

  • Toning af udskolingen ved linjeopdeling og holddannelse har til formål at styrke elevernes motivation til læring.

Skolens ansvar:

  • Skolen tilstræber, eksempelvis gennem efteruddannelse, det bedst mulige match mellem personalets kompetencer og profiler for linjer, hold og valgfag.
  • Skolens fordeling af elever på linjer i udskolingen tager udgangspunkt i elevernes ønsker inden for de udbudte fag og linjer.
  • Skolen forebygger eventuelle negative konsekvenser af niveaumæssig eller social opdeling af eleverne på linjer, hold og valgfag.
  • Skolen tilstræber at informere forældrene i god tid om deres børns kommende valg af linje, hold eller valgfag.

Forældrenes ansvar:

  • Forældrene tilstræber at støtte deres børn i valg af linje, hold eller valgfag.
  • Forældrene tilstræber at bidrage til stærke fællesskaber på linjer, hold og valgfag i udskolingen.

De næste skridt:

  1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
  2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
  3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 9, stk. 5: ”De fag, som efter § 19 d, stk. 4, nr. 5-12, tilbydes elever i 10. klasse, kan tillige tilbydes elever på 7.-9. klassetrin som valgfag." Det fremgår af § 9, stk. 6: ”Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag og emner end de i stk. 1 og 5 nævnte." Kommunalbestyrelsen har efter lovens § 40, stk. 5, mulighed for at delegere hele eller dele af denne kompetence til skolebestyrelsen. Videre fremgår det af § 9, stk. 7: ”Eleverne på 7.-9. klassetrin skal vælge mindst ét valgfag. Der skal tilbydes eleverne valgfag i et omfang svarende til mindst 120 undervisningstimer årligt.” Og i § 25 a, stk. 4: ”På 7.-10. klassetrin kan holddannelse i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på baggrund af en løbende evaluering, ikke fastlægges på forhånd for et helt skoleår.” § 44, stk. 2: ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.”

 

Senest opdateret den

9. september 2016

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...