En god skolestart

  • Forside til Egmont Rapporten 2019

En god skolestart

Egmont Fonden har sat fokus på skolestart, og i deres årsrapport er der både viden og gode eksempler at hente til inspiration til skolebestyrelsesarbejdet.

En gang om året kommer der en rapport fra den erhvervsdrivende fond, Egmont Fonden, som har til formål at støtte udsatte børn og unge. I år handler rapporten om skolestart, og den indeholder vigtig ny viden fra undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og VIVE har gennemført til rapporten. Undersøgelserne viser blandt andet, at børn, der har trivselsproblemer eller er sårbare, når de begynder i skole, klarer sig generelt dårligere senere i deres uddannelsesforløb - uanset deres familiebaggrund.

Men rapporten rummer også mange bud på, hvordan man kan give børnene en god skolestart. Det kan blandt andet bruges som inspiration til skolebestyrelsens arbejde med skolens principper.

Læs blandt andet,

  • hvordan Søndervangskolen i Aarhus har arbejdet på at indrette skolen, så den i højere grad er børneparat
  • om det store potentiale, der er i at dagtilbud og skoler styrker samarbejdet med forældre til de børn, der starter i skole
  • hvordan tæt forældresamarbejde og pædagoger, der følger børnene i den første skoletid, letter skolestarten for udsatte børn og deres forældre

Hent rapporten her: https://www.egmontfonden.dk/Sadan-arbejder-vi-/Egmont-Rapporten/Egmont-Rapporten-2019/

Senest opdateret den

30. september 2019

af

pe

Læs også

30.06.14
Arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale
Inspiration til at lave princippet for arbejdets fordeling mellem lærerne.
30.06.14
Underretning af hjemmet
Her kan skolebestyrelsen få hjælp til at sikre forældrenes løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling...