Princip for skole-hjem-samtaler

Princip for skole-hjem-samtaler

Skole og Forældre har udviklet dette princip for skole-hjem-samtaler til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

Skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål:

 • Skole-hjem-samtaler giver forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel, og er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
 • Skole-hjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål.
 • Skole-hjem-samtaler sikrer dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling.
 • Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.
 • Skole-hjem-samtalen understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler i tilpas god tid, og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage.
 • Skolen udsender elevplanerne i tilpas god tid, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skole-hjem-samtalen.
 • Skolen indkalder i tilstrækkeligt omfang til skole-hjem-samtaler - fx to gange om året.
 • Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev.
 • Skolen tilstræber at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • Skolen tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år i forbindelse med skole-hjem-samtalerne.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen sammen med deres barn.
 • Forældrene tilstræber, at mindst én forælder deltager i skole-hjem-samtalen.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3, at ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål."

 

Senest opdateret den

13. december 2018

af

pe

Læs også

25.02.22
Valg til skolebestyrelsen 2022
Har I brug for inspiration og input? Se forslag til tidsplaner, plakater og kandidatopstillinger, lovgivning mv. på vores hjemmeside om valget
01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...