Hjælp til høringssvar om budgetmodeller

Hjælp til høringssvar om budgetmodeller

Vores kommune har bedt om et høringssvar til en række mulige budgetmodeller for folkeskolen. Kan vi få noget sparring i den forbindelse?

Svar:

Kommunens budgetmodel bestemmer, hvordan de kommunale midler til folkeskolen bliver fordelt på hver enkelt skole.

Budgetmodellerne ser forskellige ud fra kommune til kommune, men følgende parametre findes i mange kommunale budgetmodeller:

 • Grundbeløb
 • Skolens elevtal
 • Skolens socioøkonomiske grundlag
 • Udgifter til specialundervisning

Generelt kan man sige, at budgetmodeller:

 • Bør afspejle virkeligheden i rimelig grad 
 • Ofte medfører bestemte incitamentsstrukturer
 • Er tættere på virkeligheden jo flere parametre den indeholder
 • Skal kalibreres, så effekter af ændringer modsvarer virkeligheden
 • Kan understøtte bestemte målsætninger

I princippet kan man anbringe et hvilket som helst parameter i en budgetmodel, eksempelvis resultater i trivselsundersøgelser, klassekvotienter, afgangskarakterer efter 9. klasse, konkurrenceudsathed i forhold til privatskoler, andel tid som lærerne underviser m.v.

De grundlæggende overvejelser, som skolebestyrelserne bør have, er følgende: 

 • Tager budgetmodellen højde for, hvordan virkeligheden faktisk er?
 • Hvilken udvikling i skolesystemet vil budgetmodellen medføre?
 • Hvilken udvikling ønsker skolebestyrelsen, at budgetmodellen skal understøtte?

Budgetmodeller kan være komplekse og i nogle tilfælde drive en udvikling i en bestemt retning, som kun få har gjort sig klart og som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de øvrige beslutninger, man tager i en kommune om skolevæsenets udvikling.

Det er svært at pege på en bestemt budgetmodel som den optimale, fordi det afhænger af, hvilke udfordringer, jeres skoler har i dag, og hvor I gerne vil hen. I kan spørge jer selv: 

 • Hvad er det største problem på skolerne i kommunen i dag? 
 • Hvor vil I gerne hen?
 • Understøtter budgetmodellen løsningen af jeres største problemer og hjælper den jer til at nå jeres mål?

 

Senest opdateret den

20. april 2017

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne