Hjælp til høringssvar om budgetmodeller

Hjælp til høringssvar om budgetmodeller

Vores kommune har bedt om et høringssvar til en række mulige budgetmodeller for folkeskolen. Kan vi få noget sparring i den forbindelse?

Svar:

Kommunens budgetmodel bestemmer, hvordan de kommunale midler til folkeskolen bliver fordelt på hver enkelt skole.

Budgetmodellerne ser forskellige ud fra kommune til kommune, men følgende parametre findes i mange kommunale budgetmodeller:

 • Grundbeløb
 • Skolens elevtal
 • Skolens socioøkonomiske grundlag
 • Udgifter til specialundervisning

Generelt kan man sige, at budgetmodeller:

 • Bør afspejle virkeligheden i rimelig grad 
 • Ofte medfører bestemte incitamentsstrukturer
 • Er tættere på virkeligheden jo flere parametre den indeholder
 • Skal kalibreres, så effekter af ændringer modsvarer virkeligheden
 • Kan understøtte bestemte målsætninger

I princippet kan man anbringe et hvilket som helst parameter i en budgetmodel, eksempelvis resultater i trivselsundersøgelser, klassekvotienter, afgangskarakterer efter 9. klasse, konkurrenceudsathed i forhold til privatskoler, andel tid som lærerne underviser m.v.

De grundlæggende overvejelser, som skolebestyrelserne bør have, er følgende: 

 • Tager budgetmodellen højde for, hvordan virkeligheden faktisk er?
 • Hvilken udvikling i skolesystemet vil budgetmodellen medføre?
 • Hvilken udvikling ønsker skolebestyrelsen, at budgetmodellen skal understøtte?

Budgetmodeller kan være komplekse og i nogle tilfælde drive en udvikling i en bestemt retning, som kun få har gjort sig klart og som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de øvrige beslutninger, man tager i en kommune om skolevæsenets udvikling.

Det er svært at pege på en bestemt budgetmodel som den optimale, fordi det afhænger af, hvilke udfordringer, jeres skoler har i dag, og hvor I gerne vil hen. I kan spørge jer selv: 

 • Hvad er det største problem på skolerne i kommunen i dag? 
 • Hvor vil I gerne hen?
 • Understøtter budgetmodellen løsningen af jeres største problemer og hjælper den jer til at nå jeres mål?

 

Senest opdateret den

20. april 2017

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...