Er det ikke ok med et beslutningsreferat fra skolebestyrelsesmødet?

Er det ikke ok med et beslutningsreferat fra skolebestyrelsesmødet?

Vi har fået nye skolebestyrelsesmedlemmer som mener, at vi skal til at føre egentlige forhandlingsreferater fra skolebestyrelsesmøderne. Men det harmonerer da dårligt med, at skolebestyrelsens møder er såkaldt lukkede møder – eller hvad?

Svar:

Reglerne for jeres dagsordener og referater er primært noget, I selv fastsætter i jeres forretningsorden. I folkeskolelovens § 44, stk. 11 står der: ”Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden.”

Hvor der tidligere var tale om en beslutningsprotokol, der blev underskrevet af mødedeltagerne, blev ordet i folkeskoleloven i 2009 ændret til referat, og i lovens bemærkninger kan man læse, at der er tale om et forhandlingsreferat (til forskel fra et beslutningsreferat). Det vil sige, at referatet skal gengive de input og overvejelser, der ligger bag beslutningerne på mødet. De nye medlemmer af jeres skolebestyrelse har altså hensigten med loven på sin side, når de taler for forhandlingsreferatet. Hensigten er, at forældre og andre interessenter kan følge med i, hvad der foregår på skolebestyrelsesmøderne. Derfor skal både dagsorden og referat være fyldestgørende og offentligt tilgængelige – også med bilag.

At der er tale om lukkede møder betyder, at man ikke må referere, hvad andre har sagt på mødet. Man må dog altid referere, hvad man selv har sagt – blot begrænset af lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt. I forhold til dagsorden og referat er begrænsningen også alene lovgivningens regler om tavshedspligt. I praksis betyder det, at man alene skal undgå personhenførbare oplysninger.

Se også vores online opslagsbog: Referat fra skolebestyrelsesmøder

 

Senest opdateret den

22. september 2016

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne