Kan vi invitere gæster til skolebestyrelsesmøder?

Kan vi invitere gæster til skolebestyrelsesmøder?

Vi kunne godt tænke os at begynde at invitere andre – f.eks. lærere eller faglige vejledere – til at komme med input på skolebestyrelsesmøderne, men hvordan er god praksis, og hvad kan egentlig lade sig gøre?

Svar:

Gode beslutninger kræver gode beslutningsgrundlag, og det er oplagt, at man kan få større og mere nuanceret viden, når man har flere kilder og f.eks. gæster med førstehåndsviden om praksis, som man kan stille spørgsmål.

Skolebestyrelsens møder er lukkede, og den eneste undtagelse fra den regel er, at skolebestyrelsen kan invitere gæster til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Det vil sige, at gæsterne kan være med i den afgrænsede del af mødet – og kun den del – hvor det spørgsmål eller emne, gæsterne er inviterede til, er på dagsordenen. Og gæsterne kan ikke være med, når der skal træffes eventuelle afgørelse i forhold til spørgsmålet eller emnet. Den del af mødet, må de efterfølgende læse om i referatet.

For at understøtte god praksis kan det være en god ide at skrive muligheden for at invitere gæster i jeres forretningsorden. Det kunne f.eks. være:
”Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan dog indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.”

Har man et ønske om at inddrage flere – f.eks. forældre eller medarbejdere – i arbejdet i skolebestyrelsen, kan man også nedsætte arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe kan godt have medlemmer, der ikke er medlemmer af skolebestyrelsen, og den kan udarbejde oplæg til skolebestyrelsen, men beslutningerne skal stadig tages af skolebestyrelsen. Arbejdsgrupper kan være af blivende karakter eller nedsættes efter behov.

 

Senest opdateret den

28. september 2016

af

pe

Læs også

25.02.22
Valg til skolebestyrelsen 2022
Har I brug for inspiration og input? Se forslag til tidsplaner, plakater og kandidatopstillinger, lovgivning mv. på vores hjemmeside om valget
01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...