Projekt - FÆLLES-SKABET

Projekt - FÆLLES-SKABET

Skole og Forældre skal de næste tre år stå i spidsen for et nyt projekt – FÆLLES-SKABET. Projektets mål er at få alle børn, der lever i økonomisk fattigdom og i udsatte positioner, med i børnefællesskaberne i skolen. Primært gennem forældrene og ved at gentænke forældremødet.

[leder du efter selve spil-platformen, så finder du den her: https://faelles-skabet.dk/. Er du interesseret i at booke et gratis kursus til de fagprofessionelle om forældremødet, så skriv til mvh@skole-foraeldre.dk. Læs om kurset her: ]

Hvorfor igangsætter Skole og Forældre projektet?

Børn, der vokser op i økonomisk fattigdom, har sværere ved at blive en del af børnefællesskaberne i skolen og er i øget risiko for at blive ekskluderede, fordi de ikke har de samme økonomiske muligheder som deres klassekammerater. Også andre børn, der af forskellige årsager befinder sig i udsatte positioner i kortere eller længere perioder, kan opleve at stå på kanten af eller udenfor børnefællesskaberne i skolen, da familien kan have et mindre overskud, fx i forbindelse med alvorlig sygdom, skilsmisse eller andre svære omstændigheder. 

Når børn står udenfor fællesskabet, har det store konsekvenser langt ind i deres voksenliv – og dermed også for samfundet. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan, for at alle børn oplever at være en vigtig del af et stærkt socialt fællesskab.

Dette projekt har især fokus på børn, der lever i økonomisk fattigdom, men arbejder for at få alle børn i udsatte positioner med i fællesskabet. Projektet realiseres med støtte fra Egmont Fonden.

Projektets mål

Projektets formål er at styrke klassens børnefællesskaber i indskolingen med fokus på at inkludere børn i udsatte positioner, herunder børn der vokser op i økonomisk fattigdom. For at opnå dette er der 5 vigtige delmål:

1. Skabe et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem forældrene i klassen

2. Mindske barrierer for, at børn i udsatte positioner kan deltage ligeværdigt i klassens børnefællesskaber

3. Give forældre viden om deres betydning for børnefællesskaberne

4. Inspirere kontaktforældre til at styrke børnefællesskaberne i klassen

5. Inspirere skolebestyrelser til at sætte mål og rammer for, at alle børn og forældre har lige og reel adgang til og føler sig som en del af klassefællesskaberne på skolen

Hvordan vil vi komme i mål med at styrke fællesskabet og få alle med?

Projektet arbejder primært gennem forældrene til børnene i skolen, da disse har stor betydning for etablering og vedligeholdelse af et trygt og inkluderende børnefællesskab i skolen. Sunde bæredygtige forældrefællesskaber etableres tidligt i skoleforløbet, normalt ved at skolens personale opfordrer forældrene til at arrangere klassearrangementer. Når der er et sundt fællesskab for børn og forældre, er det muligt at stå sammen i svære tider, hvor klassens fællesskab er udfordret eller enkelte elever har det svært.

Desværre er det ofte de samme børn og forældre, der deltager i de aktiviteter, der er, og ofte kan forældre med færre ressourcer være tilbageholdende på møder. Derfor vil projektet levere produkter, der dels skaber opmærksomhed omkring udfordringen og hvordan man kan arbejde for at imødekomme den, dels understøtter de nødvendige indsatser, forældrene kan levere på forældremøder, blandt kontaktforældre, i skolebestyrelsen og endelig overfor de enkelte forældre i udsatte positioner.

Projektets leverancer

  • En række refleksions-spil baseret på film, der vil tage forskellige tematikker op, som er relevante for at skabe et godt fællesskab i indskolingen med plads til alle børn. Refleksionsspillene bruges på forældremøder i indskolingen og skaber rum for refleksion og for at alle forældrestemmer høres.
  • Konkrete ”opskrifter” på fælles aktiviteter, der styrker sammenholdet i klassen og er designet til at få alle aktivt med – med fokus på børn og forældre i udsatte positioner, herunder ift. økonomisk fattigdom.
  • Redskaber til empowerment af forældre i udsatte positioner.
  • Kursus og konkrete redskaber til skolebestyrelser med inspiration til deres opgave med at sætte retning for arbejdet og føre tilsyn med at skolen arbejder for at alle børn og forældre bliver en del af fællesskabet og skole-hjem-samarbejdet.
  • Kursus og konkrete redskaber til kontaktforældre med inspiration til deres arbejde for at få alle børn og forældre med i fællesskabet.
  • Konkrete redskaber til lærerne, så de kan lave refleksionsprocesser blandt eleverne i indskolingsklasserne om temaerne i refleksionsspillene.

Siden her vil løbende blive opdateret, som projektet tager form. 

Senest opdateret den

7. marts 2024

af

mas

Læs også

14.03.22
Ministeren bakker op om valget
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil opfordrer forældrene til at stille op til skolebestyrelsesvalget.
27.03.17
Tema- og projektforløb
De fleste skoler har traditioner for tema- eller projektforløb, hvor det normale skoleskema er tilsidesat for en periode