Forældre vil beholde elevplanerne

Forældre vil beholde elevplanerne

Elevplaner er et godt værktøj i skole-hjem samarbejdet.

Endelig præsenterede Christine Antorini regeringens udspil til reform af folkeskolen. Flere timer i dansk og matematik, aktivitetstimer og engelsk fra 1. klasse. Mere sammenhængende skoledag. Efteruddannelse af lærere og ledelse baseret på viden fra forskning. Mere frihed lokalt. Det lyder alt sammen meget godt, så Skole og Forældre har taget positivt imod regeringens udspil til reform af folkeskolen.

Skole og Forældre ser positivt på flere timer til eleverne, og vejledende timetal i alle fag har været en mærkesag i mange år. Dansk og matematik er kernefag, og grundlaget for at lære andre fag. Engelsk er vigtigt i en global verden, så det giver mening at begynde engelskundervisningen tidligt. Flere timer gør det dog ikke alene, det vigtigste er kvalitet i undervisningen, så der skal fokus på indholdet i timerne og ikke mindst på indholdet i aktivitetstimerne. Helhed i børnenes skoledag giver tryghed, så eleverne kan lære bedre. Dygtige lærere og ledere er kernen for en god skole. Så det var mange gode elementer, regeringen præsenterede.

Lokal frihed er i reformudspillet ikke frihed til skolen og skolebestyrelsen, det er frihed til kommunalbestyrelsen, så den kan bestemme sammensætningen af skolebestyrelsen. Den frihed giver mig kuldegysninger og frygt for, at forældrene ikke længere har flertal i skolebestyrelsen. Det vil være en forringelse af forældrenes indflydelse på deres barns skole og en klar svækkelse af nærdemokratiet.

Reformudspillet giver mulighed for forenkling af elevplan og kvalitetsrapporter. Ordet forenkling gør mig bekymret, for forenkling kan gøre elevplaner så overfladiske, at de ikke har nogen værdi. Elevplanerne er efter en sej begyndelse blevet et godt værktøj til skole-hjem-samarbejdet, og både forældre og lærere er glade for elevplan, så det kan undre, at elevplan sættes i spil. Flere af Folketingets partier bakker op om forenkling af elevplan, så det bliver en kamp at fastholde elevplanen.

Kvalitetsrapporterne er af forskellig standard i kommunerne, så en ændring af kvalitetsrapporterne kan være kærkommen i mange skolebestyrelser, blot det ikke ændrer ved skolebestyrelsens mulighed for at bruge kvalitetsrapporterne til at se udviklingen på egen skole, måle op imod andre skoler og vurdere kvaliteten af skolen og skolevæsenet.

Ministeren har lagt op til en lang dialog om udspillet i foråret, inden reformen skal vedtages. På det politiske plan vil Skole og Forældre tage en tæt dialog med ministeren, forligsparterne og de øvrige deltagere i partnerskabet. Landsorganisationen vil løbende orientere medlemmerne om forhandlingsforløbet og Skole og Forældres holdninger til de enkelte elementer i reformen via nyhedsbreve og blogs. I lokale skolebestyrelsesnetværk kan I tage bolden op og arrangere debat- og dialogmøder om reformen og komme med input til forårets forhandlinger.

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.