Uddannelse af lærere

Uddannelse af lærere

For at kunne varetage undervisningen i 1.-10. klasse skal lærerne have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen jf. folkeskolelovens § 28.

Læreruddannelsen er en fireårig professionsbacheloruddannelse, jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Uddannelsen har til formål at uddanne lærere til folkeskolen og tillige give et grundlag for anden undervisning. Uddannelsen skal give lærerne den faglige og pædagogiske indsigt og praktiske skoling, der er nødvendig for at virke som lærer. Uddannelsen varer fire år.        

Den studerende skal almindeligvis opnå undervisningskompetence i 3 fag, idet dansk og matematik hver opfattes som to fag, hhv. undervisning i indskoling/mellemtrin og mellemtrin/udskoling.

En lærer, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen, har mulighed for at undervise eleverne fra 1. til 10. klasse. 

Undervisningsministeriet igangsatte i 2014 et kompetenceløft af folkeskolens lærere med målsætning om, at alle lærere senest i 2020 skal have undervisningskompetence (tidligere: linjefagsdækning) i alle de fag, de underviser i.       

Se også Lærerne

Efter- og videreuddannelse               

Der er en lang tradition for, at danske lærere efter- og videreuddanner sig hele arbejdslivet igennem.                     

Der kan være tale om korte faglige kurser eller længerevarende videreuddannelse på en professionshøjskole.

Senest opdateret den

17. december 2018

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre