Lokalsamfundet og skolen

Lokalsamfundet og skolen

Folkeskolelovens § 3, stk. 4 forpligter skolerne til at åbne sig mod lokalsamfundet, og til at indgå i samarbejder eller partnerskaber med lokalsamfundets kultur,- og idrætsorganisationer, med musikskoler og klubber mv.

Meningen med dette samarbejde er, at aktiviteterne gennemført af lokalsamfundets aktører kan fungere som inspiration for og supplement til skolens almindelige, fagopdelte undervisning. Desuden bliver eleverne gennem samarbejdet bekendt med mulighederne for at føre et aktivt fritidsliv. Samarbejdet kan foregå på den måde, at fx en idrætsforening, en musikskole eller en fritidsklub gennemfører aktiviteter for skolens elever som en del af den understøttende undervisning.

I denne forbindelse kan skolelederen, iht. Folkeskolelovens § 3, stk. 5, beslutte, at personer, som ikke er ansat på skolen, i begrænset omfang kan løse undervisningsopgaver. Det kan fx dreje sig om en fodboldtræner, som står for idrætsaktiviteter, eller en musikskolelærer, som forestår dele af musikundervisningen.

Skolebestyrelsen skal lave principper for samarbejdet, og det vil være naturligt, at den i denne forbindelse tager kontakt til bestyrelserne i lokalsamfundets idrætsforeninger, musikskolen eller andre lokale aktører.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter det kan skolebestyrelsen også udvides med indtil to medlemmer, som rekrutteres fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelser eller foreninger.

Folkeskolelovens § 3, stk. 9 beskriver folkeskolens muligheder for i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysnings- og foreningsliv, det frivillige børne- og ungdomsarbejde og andre kredse af interesserede borgere at skabe et åbent og spændende lokalmiljø til gavn for skolens elever.

Skolebestyrelsen, lederen og alle medarbejdere på skolen har mulighed for i samarbejde at åbne skolen mod samfundet og dermed skabe nogle værdifulde kontakter, der kan få stor betydning for skolens liv og udvikling.

Mange skoler har således et meget åbent samarbejde med lokalsamfundet og har gjort skolen til et kulturcenter, hvor lokalsamfundets beboere har mulighed for at deltage i mange spændende arrangementer.

De allerfleste skoler har et nært samarbejde med lokalområdets børneinstitutioner. Dette samarbejde betyder meget for en positiv indskoling til børnehaveklassen.

Nogle skoler har også skabt et samarbejde til lokalområdets pensionister, der giver eleverne en positiv kontakt til den ældre generation.

Ligeledes har mange skoler et samarbejde med en eller flere lokale kirker omkring eksempelvis juleafslutning og luciaoptog.

Det er vigtigt, at skolen er åben og en naturlig integreret del af lokalsamfundet omkring skolen.

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre