Forord

  • Landsformand Mette With Hagensen. Foto: Lars Bertelsen

Forord

Skole og Forældres årsberetning 2016

DropMob logo

Af Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre

Tak for indsatsen og brug organisationen 
Indflydelse er ikke noget man får. Det er noget man opnår gennem målrettet arbejde. Sådan er det også for skolebestyrelser. 

I Skole og Forældre klæder vi medlemmerne ude i skolebestyrelserne på til at få indflydelse, både på den enkelte skole og i kommunen. Vi laver publikationer, online-læring, kurser og meget andet.
I den offentlige debat er det tydeligt at se, at mange skolebestyrelser har fået indflydelse på den kommunale skolepolitik gennem høringer og lobbyarbejde, når der blev varslet besparelser, strukturændringer eller andet.
Det betyder, at man efterhånden også kommunalt ser skolebestyrelserne som en vigtig politisk partner i udviklingen af det kommunale skolevæsen.

Den udvikling skal fastholdes og udvides, så det ikke blot er gode eksempler fra nogle kommuner, men at det kendetegner alle landets kommuner, at skolebestyrelserne er en selvfølgelig, nødvendig og integreret del af den politiske styringskæde.
Udviklingen kan kun fastholdes, hvis skolebestyrelsesmedlemmerne er klædt på til opgaven og kan arbejde ligeværdigt med kommunalpolitikere og andre partnere. Derfor vil jeg opfordre alle foreningens medlemmer til at benytte sig af de uddannelsestilbud, som foreningen har.

Politisk har 2016 været præget af et inklusionseftersyn, nye strategier mod mobning i skolen og en revision af folkeskoleloven som opfølgning på reformen fra 2014. Lovændringerne lægger op til en styrkelse af skolebestyrelserne og mere fokus på forældrenes rolle i skolen. Det er dejligt, at Folketinget ønsker at styrke forældrenes indflydelse, og Skole og Forældre ser frem til at arbejde med, at indflydelsen også udmønter sig i konkrete kvalitetsforbedringer i vores børns skoler. 

Jeg vil gerne takke hvert enkelt medlem for indsatsen i det forløbne år. Skole og Forældre arbejder for at styrke forældrenes indflydelse på deres børns skole. Det er jeres indsats, der gør forskellen.

Denne årsberetning supplerer formandens mundtlige beretning på landsmødet 2016 i Skole og Forældre. Den er henvendt til landsmødets deltagere og andre, der vil have et indblik i, hvad landsorganisationen for forældre i folkeskolen har arbejdet med i det forløbne år.

< ForrigeNæste > 

(Gå til beretningens indholdsfortegnelse)

Senest opdateret den

7. februar 2019

af

mhk

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018