Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen

Skole og Forældres årsberetning 2018

Sof_logo

Forældrerådgivningen er Skole og Forældres uvildige rådgivning, hvor forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang, kan få anonym rådgivning. Der er tilknyttet 21 frivillige rådgivere til Forældrerådgivningen, der rådgiver via mail eller telefon fra deres eget hjem. Rådgivningsleder er Anne Klebak. Alle rådgivere har erhvervserfaring fra grundskolen, og deltager i Forældrerådgivningens kursusforløb, der sikrer, at alle rådgivere har de fornødne kompetencer. Forældrerådgivningen har haft 1.048 rådgivninger i de første 10 måneder af 2018, hvilket er lidt lavere end samme tid sidste år.

Der er i 2018 blevet udarbejdet en ny strategi for udviklingen af Forældrerådgivningen, hvor kvalitetsudvikling og vækst er strategiske fokusområder i perioden frem til 2021. Implementeringen af strategien er igangsæt, og der har i 2018 været fokus på kvalitetssikring og -udvikling. Blandt andet som led i strategien har Skole og Forældre valgt at melde sig ind i RådgivningsDanmark, som er en brancheforening for almennyttige organisationer, der arbejder for at højne og sikre kvaliteten i sociale rådgivningstilbud.

Når forældre henvender sig til Forældrerådgivningen er det oftest i forhold til en problemstilling, der kulminerer netop nu. Knap 14 % af alle rådgivninger drejer sig om inklusion og visitation, og er dermed den problemstilling, som flest rådgivninger drejer sig om. Dernæst drejer 11 % af rådgivningerne sig om mistrivsel og 8 % drejer sig om overvejelser omkring skoleskift. I 24 % af alle rådgivningerne er der samarbejdsvanskeligheder mellem skole og hjem.

Forældrerådgivningen har eksisteret siden 2006, og er finansieret af Undervisningsministeriet gennem finanslovsbevillinger i form af et driftslignende tilskud på 1.093.000 kr. årligt


<                            >

 (Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Hovedbestyrelsen 2017-2018
Skole og Forældres årsberetning 2018