Forord

  • Mette With Hagensen. Foto: Lars Bertelsen

Forord

Skole og Forældres årsberetning 2017

Sof_logo

Folkeskolen flygter fra forældrene
Året har været præget af påstande om, at forældre i stort tal vælger folkeskolen fra, og det er blevet helt almindeligt at tale om forældrenes flugt fra folkeskolen. Kritikken er blevet fulgt op med en karakteristik af egoistiske forældre, som udelukkende har fokus på eget barn og hverken tænker på fællesskabet eller lokalsamfundet.
Derfor var det en stor glæde, at undervisningsminister Merete Riisager inviterede Skole og Forældre til, sammen med Undervisningsministeriet, at lave en undersøgelse af forældres skolevalg, så vi kunne få reel viden om forældrenes valg af skole til deres børn.

Og forældrene flygter ikke fra folkeskolen. Det er folkeskolen, der flygter fra forældrene. Når kommunerne lukker den lokale folkeskole, står forældrene med et valg om at sende deres børn med skolebus til en folkeskole inde i byen eller oprette en lokal skole under friskoleloven.
Forældrene vil nemlig den lokale skole, og er det ikke en folkeskole, så bliver det en friskole.
Det har aldrig været meningen, at friskoler skulle være det eneste skoletilbud i nogle lokalområder. Sådan er det desværre blevet nogle steder i dag.
Samtidig bekymrer det mig, at mange folkeskoler bliver lavet om til afdelinger uden egen skoleleder og skolebestyrelse. Det udhuler forældreindflydelsen i folkeskolen.

Forældre og deres betydning for børns læring og trivsel har også været i fokus. Det har betydet, at Skole og Forældre efter mange års søgen endelig har fået projektmidler til at undersøge, hvordan hjemmet kan blive en positiv medspiller i børnenes faglige udvikling.
Projektet Lær Med Familien bliver gennemført i løbet af 2017-18. Jeg forventer mig meget af projektet og den vigtige viden, vi kan få om hjemmets betydning og om hvordan alle hjem kan blive positive medspillere for deres børns læring.

Skolebestyrelsens rolle er under pres, fordi opgaven bliver mere kompleks, jo større skoler og jo flere afdelinger skolen har, og der venter mange store opgaver for de nye skolebestyrelser, som vælges til foråret. Jeg er derfor tilfreds med, at der på nationalt niveau er en vis politisk velvilje til at fortsætte arbejdet med at give skolebestyrelserne de nødvendige kompetencer til at løfte den politiske ledelse af den lokale skole, eksempelvis med lovens nye formuleringer om, at skolebestyrelsen skal have fremlagt skoleskemaerne til udtalelse, inden de bliver endelig besluttet af skolelederen.

Denne årsberetning supplerer formandens mundtlige beretning på landsmøde 2017 i Skole og Forældre. Den er primært henvendt til landsmødets deltagere, men kan også være oplysende for andre, der gerne vil have et indblik i, hvad landsorganisationen for forældre i folkeskolen arbejder med.


<       >

(Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

1. december 2017

af

mhk

Læs også

Landsmøde 2016
31.10.17
Organisationens aktiviteter
Skole og Forældres årsberetning 2017
07.11.16
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2016