Giv forældrene magten til at udsætte skolestarten

Giv forældrene magten til at udsætte skolestarten

Tidligere fik hver femte elev udsat skolestarten. I dag er det kun en ud af 15 børn – og det er kommunen, der bestemmer.

I disse uger sender mange forældre deres barn i skole for første gang. Det er med glæde og forventning, at de fleste sender deres 5-6-årige børn afsted i børnehaveklassen. 
I nogle familier er forventningens glæde desværre overskygget af bekymringer for, om barnet er skoleklar. Stod det alene til forældrene, blev skolestarten udsat et år for nogle af børnene, fordi barnet endnu ikke er klar til skolens strammere struktur og krav. 
Uheldigvis er det ikke forældrenes egen beslutning, om barnet er skoleklar. Loven siger, at barnet skal begynde i skole det år, at barnet fylder 6 år, og at kun kommunen (oftest skolelederen) kan bestemme, om skolestarten skal udsættes.
En lovændring i 2009 gjorde børnehaveklassen obligatorisk i folkeskolen. Samtidig blev beslutningen om, hvornår barnet skal begynde i skole flyttet fra forældrene til kommunen.
I 2004 fik hver femte elev udsat skolestarten. I 2017 var tallet knap syv procent. Lovændringen har altså haft en ret voldsom effekt, som skyldes, at skolerne i dag som hovedregel siger nej til senere skolestart.

Det er overhovedet ikke overraskende, at børnehaveklasseledere fortæller, at flere børn, der begynder i skole i dag, ikke er klar til de helt grundlæggende krav til nye skolebørn om at kunne modtage en kollektiv besked og holde nogenlunde styr på sine egne ting. 
Børnene er simpelthen yngre og ikke så modne og selvhjulpne som tidligere, alene fordi de begynder tidligere i skole end før.
Kort sagt er det selvskabte plager, når kommuner og skoleledere brokker sig over, at børn ikke er nær så skoleparate i dag, som de var tidligere.
Som forældre vil vi dog gerne hjælpe kommuner og skoleledere med at løse problemet. Løsningen er simpel: Lyt mere til forældrene, og lad flere børn starte et år senere.
Det er også oplagt at overveje, om der skal ændres noget i skolen, så skolen er mere klar til at tage imod yngre børn i børnehaveklassen .

Skole og Forældre ser gerne, at forældre igen får magten til at bestemme over tidspunktet for børnenes skolestart. Vi ved fra henvendelser til Skole og Forældres Forældrerådgivning, at der er utallige årsager til at ønske udsat skolestart, fra alder og modenhed til sygdom og flytning.
Børnene er forældrenes. Vi kender vores børn, og er vi i tvivl, så spørger vi om råd og vejledning hos pædagogerne i barnets daginstitution, da de kender barnet som en del af børnefællesskabet og kender rammer og krav i skolen.

 

Senest opdateret den

31. januar 2019

af

sp

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.