Skolebestyrelsens samarbejde med forældrene

Skolebestyrelsens samarbejde med forældrene

Forældrerepræsentanterne har det største bagland. Det kan synes uoverskueligt at være i kontakt med alle. Skolebestyrelsen kan fokusere på at have en god dialog med kontaktforældrene

Et frugtbart samarbejde med forældrene skabes bl.a. gennem:

  • God information til forældrene efter skolebestyrelsesmøderne: Det er vigtigt, at referaterne fra skolebestyrelsesmøderne er let tilgængelige. Udfordringen er ofte at få forældrene til at læse dem. Det mest effektive er givetvis at sende et resume ud som besked på forældreintra. Alternativt kan I skrive nogle stikord og under alle omstændigheder linke til referatet. Læs om de formelle regler for referatet her og find eksempler og skabeloner her.
  • Et årligt møde med alle forældrene: Der står i folkeskoleloven, at skolebestyrelsen skal afholde et årligt møde med alle forældrene på skolen:

§44. Stk. 13. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen, jf. stk. 12.

Et sådant møde er en god anledning til at høre om forældrenes oplevelser og holdninger til skolen og til at fortælle om, hvad skolebestyrelsen har prioriteret i årets løb. Mødet kan med fordel lægges i forlængelse af et socialt arrangement for forældrene. I kan også indhente forældrenes input gennem for eksempel en årlig tilfredshedsundersøgelse eller bare ad hoc med brug af et af de efterhånden mange online undersøgelsesværktøjer. Læs mere om årsberetningen her.

  • Dialog med kontaktforældre: Når I inddrager kontaktforældrene, sikres vigtige input og medejerskab til de beslutninger, I tager i skolebestyrelsen. Som minimum bør I invitere kontaktforældrene til et møde om året, hvor I hører om status i klasserne og orienterer dem om skolebestyrelsens arbejde og indbyder dem til at komme med input og ideer.

Læs mere om arbejdet med kontaktforældrene her.

  • Deltagelse i arbejdsgrupper: Skolebestyrelsesmedlemmerne kan hurtigt få deres kalender fyldt op med udvalg og dialogmøder. Der er intet i vejen for, at en gruppe (kontakt)forældre for eksempel kan sidde med i et arbejdsudvalg.
  • Besøg på forældremøder: Forældremøder er en oplagt mulighed for kontakt. Bed om ti minutter af mødet, hvor I kan fortælle, hvad I arbejder på, giv forældrene et ansigt på skolebestyrelsen, og indbyd dem til at kontakte skolebestyrelsen med ideer og tanker. Hav gerne et eller et par konkrete spørgsmål med, som forældrene kan summe over og give svar på.

Nyhedsbreve og/eller -video: Et nyhedsbrev fra skolebestyrelsen eller en lille video med formanden er indbydende og behøver ikke være meget arbejdstung.

Senest opdateret den

10. maj 2017

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne