Mere indflydelse på dialogmøderne?

Mere indflydelse på dialogmøderne?

I vores kommune består de lovpligtige to årlige dialogmøder mellem skolebestyrelsesmedlemmer og byrådspolitikere næsten udelukkende af orienteringspunkter fra forvaltningen og politikernes side. Der kommer ikke særligt mange skolebestyrelsesmedlemmer til møderne, hvor der sjældent besluttes noget. Hvordan får skolebestyrelserne mere indflydelse på dialogmøderne?

Svar:

Det er en selvstændig kunstart at lave en meningsfuld, fyldestgørende og operationaliserbar dagsorden til møder.

I første omgang skal skolebestyrelserne i kommunen i fællesskab finde ud af, hvad de gerne vil have på dagsordenen.

Eksempelvis kan skolebestyrelsesformændene aftale, hvilke ønsker de har til en dagsorden, så den faktisk afspejler de vigtigste aktuelle problemstillinger i kommunens skolevæsen.

Samtidig med at disse ønsker til dagsordenen bliver kommunikeret til de relevante personer i kommunen - i god tid -  kan skolebestyrelserne også bede om, at kommunen leverer bilag til dagsordenspunkterne, så der kommer et ordentligt beslutningsgrundlag. Skolebestyrelserne kan også selv udarbejde bilag.

Det er en god ide på forhånd at fortælle kommunen, hvilke forventninger man har til processen efter dialogmødet. Det kan være noget, der skal arbejdes videre med, lede frem til bestemte kommunale beslutninger eller nye formuleringer som skolebestyrelserne opfordrer kommunen til at indføje i kommunens styrelsesvedtægt.

Skolebestyrelserne kan på den måde selv bidrage væsentligt til at kvalificere dialogmøderne.

Venlig hilsen Skolebestyrelsesrådgivningen

Senest opdateret den

22. september 2016

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne