Hvem skal skolebestyrelsen samarbejde med?

Hvem skal skolebestyrelsen samarbejde med?

Jo bedre skolebestyrelsen samarbejder med sine samarbejdspartnere, jo mere indflydelse har man

Ingen skolebestyrelse får stor indflydelse, hvis den ikke er god til at samarbejde. Samtidig giver samarbejde generelt bedre kvalitet i beslutningerne, da flere perspektiver kommer frem. Beslutninger får generelt også større opbakning, når flere inddrages i arbejdet.

Skolebestyrelsens primære samarbejdspartnere er:

1. Skolelederen

De skolebestyrelser, der oplever stor indflydelse, er blandt andet kendetegnet ved at have et godt samarbejde med skolelederen. Skolebestyrelsen er også en vigtig sparringspartner for skolelederen og kan hjælpe ham eller hende med at skabe opbakning i baglandene og med at repræsentere skolen udadtil.

Læs mere om samarbejdet med skolelederen.

2. Skolebestyrelsens baglande (forældre, elever og personale)

Skolebestyrelsens medlemmer repræsenterer henholdsvis forældrene, eleverne og personalet på skolen. Når man repræsenterer nogen, skal man vide, hvad de synes, og hvordan de har det. Kontakten mellem skolebestyrelsen og baglandene giver feedback, der kvalificerer arbejdet, skaber medejerskab og sikrer opbakning til skolen. Endelig er det med til at fremme en bred rekruttering af forskellige forældre til skolebestyrelsen, når de får indsigt i, hvad der foregår i skolebestyrelsen.

Læs mere om samarbejdet med forældrene.

3. Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen er den formelle ejer af folkeskolen. De fastsætter de overordnede mål og strategier for det samlede skolevæsen. Derfor er det vigtigt at vide, hvad kommunalbestyrelsen har på dagsordenen. Det vigtigste forum er det fælles rådgivende organ eller de to årlige dialogmøder. Her skal skolebestyrelsesmedlemmerne diskutere folkeskolens vilkår og udvikling med medlemmerne af kommunalbestyrelsens skoleudvalg.

4. Skoleforvaltningen

Det er forvaltningen, der formidler information om de kommunale beslutninger til skoler og skolebestyrelser. Det er også forvaltningen, man skal have fat i, når man skal have mere baggrundsviden om høringer og for eksempel budgetforliget eller prognoser for elevtal. Et godt samarbejde med forvaltningen er med til at sikre, at skolebestyrelsen har et solidt grundlag at træffe beslutninger på, og at skolebestyrelsen forstår baggrunden for kommunale beslutninger.

5. Øvrige skolebestyrelser i kommunen

Der er ofte inspiration at hente, når I møder andre skolebestyrelser – måske endda ideer, I kan kopiere direkte. Derudover er et tæt samarbejde med andre skolebestyrelser i kommunen vigtigt for at få indflydelse på kommunens beslutninger for eksempel om skolernes økonomi og skolestrukturen.

Senest opdateret den

10. maj 2017

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne