Forældre frygter forkert uddannelsesvalg

Forældre frygter forkert uddannelsesvalg

Den individuelle uddannelsesvejledning er nu overladt til mor og far for otte ud af ti elever. Mange forældre frygter, at deres barn vælger den forkerte ungdomsuddannelse.

I disse dage er det ved at blive afgjort, hvilke elever, der rundt om i landets 8.- og 9. klasser vurderes parate til at tage en ungdomsuddannelse. For deres fremtid får forældrene nu en større rolle at spille. Individuelle samtaler med en uddannelsesvejleder er nemlig sparet væk for otte ud af ti eleverne som et led i den nye vejledningsreform.

Føler sig ikke klædt på
Magasinet Skolebørn har i september 2014 spurgt 833 forældre til børn i folkeskolens ældste klasser, hvordan de har det med deres ny opgave. 76 procent vil sådan set gerne både inddrages i deres børns uddannelsesvalg og påtage sig ansvaret, men føler sig ikke klædt på til det. Samme antal frygter, at deres børn vil træffe det ”forkerte” valg uden personlig vejledning fra en professionel uddannelsesvejleder. Det er bekymrende, mener formand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

- Vi forældre vil være lige så usikre som vores børn, og derfor i højere grad gå efter de kendte ungdomsuddannelser for at være på den sikre side. Risikoen er, at det ikke nødvendigvis er den rette uddannelse for vores børn, siger hun.

Bekymringen deles af både UU-vejlederne, Danmarks Lærerforening og Danske Skoleelever.

Flere vil vælge gymnasiet
Der er stor sandsynlighed for, at ændringerne vil betyde, at flere unge - stik imod Regeringens planer - vælger gymnasiet, fordi det ses som det sikreste valg, påpeger flere undersøgelser. Skolebørns undersøgelse viser, at ud af de forældre, der selv har gået i alment gymnasium, regner kun fem procent med at vejlede deres børn til at tage en erhvervsuddannelse.

Læs hele artiklen her

Er du interesseret i flere tal fra undersøgelsen, kilder eller cases, så kontakt redaktør Maj Carboni på mc@skole-foraeldre.dk eller 28 93 36 80.

Er du interesseret i en kommentar fra Skole og Forældres formand, så kontakt Mette With Hagensen på mwh@skole-foraeldre.dk eller telefon 31 71 63 78.

-

Om magasinet Skolebørn

Det trykte magasin sendes pr. post til skolebestyrelsesmedlemmer på Skole og Forældres medlemsskoler.

Skolebørn udkommer også i en online-version, som er tilgængelig for alle forældre på Skole og Forældres medlemsskoler gennem forældreintra.

Skolebørns online-arkiv findes her 

Udgivet den

3. november 2014

af

Læs også

15.04.21
Tre ud af fire folkeskoler mangler penge næste skoleår
Ny undersøgelse viser, at tre ud af fire skolebestyrelsesformand vurderer, at der er for få penge på budgettet på deres skole for det kommende...
04.03.21
Folkeskolerne udfordres af skolevægring og forældre savner at blive hørt
Ny årsrapport fra Forældrerådgivningen viser, at folkeskolerne har svært ved at håndtere komplekse sager med skolevægring.