Klassekasse

Klassekasse

På mange skoler er der en tradition for, at der oprettes klassekasser.

Heri indsamles bidrag fra forældrene, som går til formål ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget. Det kan dreje sig om lidt ekstra til ekskursioner eller lejrskoler, til sociale arrangementer i klassen el. lign. Det kan ikke gøres til en betingelse for nogen elevs deltagelse i klassens aktiviteter, at forældrene betaler til kassen.

vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen står der om klassekasser:

"En lærer eller evt. to kan efter aftale på forældremøder eller lignende administrere mindre beløb, der samles til en klassekasse. Disse penge vil kunne bruges som supplement i forbindelse med klassens ekskursioner og lejrskoler, jf. ovenfor, eller til at »forsøde« klassens hverdag med fx en is eller sodavand. Da der normalt vil være tale om mindre beløb, foreslås det, at der i forbindelse med en elevs fraflytning og i andre situationer, der udelukker en elev fra at nyde godt af midlerne, fra begyndelsen indgås en aftale om, at der ikke kan stilles krav om tilbagebetaling af erlagte beløb."

I folkeskolelovens § 50, stk. 8, står der, at: "Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk. 5-7. Kommunen kan dække øvrige udgifter."

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

Pige med hestehale
12.03.21
Hold øje med pengene til trivslen
Der er penge på vej til folkeskolerne for at styrke faglighed og trivsel på baggrund af corona-krisen. Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med, hvordan...
14.06.19
Debat: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder
Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes med en sund økonomi, der matcher ambitionerne...