Klassens tid

Klassens tid

Klasselærerens fag tillægges ekstra timer til løsning af særlige opgaver i forhold til klassen (jf. Folkeskolelovens § 18 stk. 5.). Denne tid betegnes ”Klassens tid”.

Klassens tid giver mulighed for, at klasselæreren samarbejder med eleverne om løsning af særlige opgaver i forhold til klassen.

Det fremgår af timefordelingsplanen (Vejledningen pkt. 20), at minimumstimetallet i alt for:

1.-3. klassetrin er 70 timer

4.-6. klassetrin er 70 timer

7.-9. klassetrin er 85 timer

Vejledende timetal

Det vejledende timetal for klassens tid er for 1. klassetrin fastlagt til 30 undervisningstimer, for 2.-5. klassetrin 22,5 undervisningstimer, medens det igen for 6. klassetrin er 30 timer, svarende til 150 timer i alt for de 6 klassetrin.

For 7.-9. klassetrin er det vejledende timetal for hvert klassetrin 30 timer, svarende til 90 timer i alt for de 3 klassetrin.

Timerne skal kunne opgøres særskilt, så det kan konstateres, at såvel minimumstimetallet for klassens tid som minimumstimetallet i den fagblok, hvori klasselærerens fag indgår, samt et eventuelt minimumstimetal for klasselærerens fag, er overholdt.

Bemærk, at der er tale om klokketimer, ikke undervisningslektioner.

Der kan godt vælges et ressourceniveau, der overstiger det vejledende timetal.

Klassens tid er underlagt reglerne om minimumstimetal og vejledende timetal jrf. Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen og Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen.

Senest opdateret den

12. februar 2019

af

cg

Læs også

01.09.10
10. klasse
10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for...
01.09.10
Helhedsskole
Forsøg med helhedsskolen har foregået i en del kommuner siden slutningen af 1990erne. De har typisk gået ud på at sammensmelte børnehaveklassen, 1....