Konflikt nej tak

Konflikt nej tak

Vigtigt, at Kommunernes Landsforening kommer lærerne i møde, så den truende konflikt mellem kommunalt ansatte og Kommunernes Landsforening undgås.

Af Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre

Overenskomstforhandlingerne mellem de kommunalt ansatte og Kommunernes Landsforening er gået i hårdknude - igen. Desværre er det stadig lockouten af lærerne i 2013 og det efterfølgende regeringsindgreb, der spøger.

Der skal to til at lave en aftale, og der skal to til at skabe en konflikt, så begge parter i forhandlingen har et ansvar, men set i lyset af begivenhederne i 2013 har Kommunernes Landsforening her i 2018 en særlig forpligtelse til at komme lærerne i møde, så lærernes arbejdstid igen bliver en del af overenskomstaftalerne.

Som mange husker blev KL’s lockout af lærerne i 2013 afsluttet med et regeringsindgreb. Traditionen ved regeringsindgreb har været, at regeringen med indgrebet enten forlænger den eksisterende overenskomst eller laver forligskvindens mæglingsforslag om til lov. Den tradition betyder, at regeringen blander sig mindst muligt i forhandlingerne i respekt for, at det er arbejdsgiver og arbejdstager, der laver aftaler ved overenskomst uden indblanding fra lovgiverne. Og det giver parterne et par år til at tænke sig om og nærme sig hinanden, inden de skal forhandle ved næste overenskomstforhandling.

Det skete imidlertid ikke i 2013, hvor det især var KLs ønsker, der blev imødekommet ved regeringens indgreb i konflikten – det tror jeg ikke, der er nogen, der vil bestride. Netop fordi KL fik den største del af kagen i 2013 har Kommunernes Landsforening et særligt ansvar ved overenskomstforhandlingerne i 2018 for, at lærernes arbejdstid igen bliver en del af en balanceret overenskomstaftale, som begge parter kan se sig selv i.

Det er vigtigt at undgå en konflikt, fordi en konflikt handler om mere end lærernes arbejdstid.

En konflikt i folkeskolen er et samfundsproblem, fordi det lammer en af de fundamentale institutioner i vores samfund, vores børns skole, hvor de lærer om samarbejde, ligeværd og demokrati.

Folkeskolen har brug for en aftale, der kan genskabe et godt samarbejde om børnenes skole. Eleverne skal ikke igen blive gidsler i de voksnes konflikt og miste en masse vigtig undervisning og fællesskabet med deres skolekammerater.

En aftale er også vigtig af hensyn til kvaliteten af undervisningen, for det koster på kvaliteten, når skolen skal i gang efter en konflikt, hvor parterne har stået stejlt overfor hinanden, og en konflikt kan forværre de rekrutteringsproblemer, vi allerede oplever på nogle folkeskoler rundt i landet.

Kære kommunalpolitikere. Det er jer, der skal sørge for, at lærernes arbejdstid igen bliver en del af overenskomsten.

Kære lærere. Når KL rækker hånden ud, er det vigtigt, at I får øje på hånden.

Folkeskolens forældre siger nej tak til konflikt.

 

Senest opdateret den

1. november 2018

af

sp

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.