Læringsstile

Læringsstile

Det er ikke alle der lærer bedst ved at sidde helt stille og lytte til læreren.

I dag ved man at forskellige børn har forskellige måder at lære på, de såkaldte læringsstile, som det gælder om at indrette undervisningen efter. Hvor industrisamfundet satsede på at gøre undervisningen til en ensartet proces der ramte gennemsnittet af eleverne, så går den moderne lærer efter at undervisningsdifferentiere, dvs. netop undervise børnene forskelligt. Og det handler ikke bare om at ramme forskellige faglige niveauer, men også om at indrette læringsprocessen efter elevens læringsstil. Ønskescenariet er at undervisningen i normalklassen finder ind til de børn der i dag udskilles til specialundervisning, og at de store elever, der i dag er skoletrætte, igen får noget ud af timerne.

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Privatskoler
En privatskole er en skole, som giver tilbud om, at eleven kan opfylde undervisningspligten på anden måde end ved at gå i folkeskolen.
29.06.12
Fælles mål
Folkeskolelovens § 10, stk. 1 bestemmer, at undervisningsministeren skal fastlægge regler om kompetencemål for folkeskolens enkelte fag og...