Principper

Principper

Skolebestyrelsen har kompetence til at fastsætte retningslinjer (principper) for skolens virksomhed.

Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Skolebestyrelsen skal fastlægge retningen, men det er skolelederen, der træffer de konkrete afgørelser. Principperne skal være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin ledelse af skolen, men omvendt også angive en tydelig retning.

Læs Undervisningsministeriets vejledning om, hvad et princip er og hvordan det skal laves.

Se Skole og Forældres redskaber til skolebestyrelsens arbejde med principper.

I folkeskolelovens § 44, stk. 2 nævnes nogle af de områder, som skolebestyrelsen skal fastsætte principper om, herunder (Klik på link for konkrete eksempler):

  1. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
  2. skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
  3. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,
  4. samarbejdet mellem skole og hjem , om skolens arbejde med meddelelsesbogen, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
  5. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  6. arbejdets fordeling blandt det undervisende personale
  7. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
  8. skolefritidsordningens virksomhed .

Herudover kan skolebestyrelsen fastsætte principper om alle aspekter af skolens virksomhed.

Eksempelvis har en del skoler lavet et princip for specialundervisning og et princip for inklusion.
Se flere værktøjer til at lave et princip om inklusion.

Mere information om, hvordan man laver et princip findes i hæftet "Skolebestyrelsens arbejde - principper til styring af skolen" (gratis download) og Skolebestyrelsens Håndbog (skal købes).

Medlemmerne af Skole og Forældre opfordres også til at ringe til foreningens rådgivning af skolebestyrelsesmedlemmer, hvis man har spørgsmål til principper.

Senest opdateret den

31. januar 2024

af

cg

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
26.10.22
Meddelelsesbogen
I meddelelsesbogen skal få, væsentlige punkter og overvejelser sætte fokus på at understøtte elevens faglige og alsidige udvikling. Skolebestyrelsen...