Skole og Forældres Landsmøde 2019

Skole og Forældres Landsmøde 2019

Landsmødet holdes i år fredag den 15. og lørdag den 16. november i Nyborg

Lidt yderligere information om landsmøde 2019:

Kom og mød Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der har givet endeligt tilsagn om at komme på landsmødet – se programlinket nedenfor.

Netværk for Specialundervisning (NFS) holder møde kl. 13.00 – 15.00. Mød folkene bag NFS med tilhørende erfaringsudveksling. 
Send gerne en mail hvis du deltager på NFS mødet: ia@skole-foraeldre.dk

Tilmeldingsfrist til landsmødet er 30. september 2019
Alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på vores medlemsskoler har modtaget en personlig mail med tilmeldingslink til landsmødet.
Har du ikke modtaget denne mail, kan det skyldes, at medlemskontaktdata ikke er blevet opdateret. Er dette tilfældet må du meget gerne kontakte sekretariatet på mail gr@skole-foraeldre.dk
Se hvordan jeres skolebestyrelse kan blive repræsenteret på landsmøde;udpegning af delegerede, priser mv. 

 

Mødematerialer:
Indkaldelse Skole og Forældres landsmøde - generalforsamling
programmet for landsmøde 2019
Skole og Forældres årsberetning 2019


Forslag til drøftelse og vedtagelse:
Forslag til forretningsorden Landsmøde 2019
Forslag til valgprocedure til Hovedbestyrelsesvalgene på Landsmødet 19
Forslag til Vision og Strategi for Skole og Forældre
Baggrund for hovedbestyrelsens forslag til vision og strategi


Opstilling som næstformand
Præsentationsskema: Kandidat til næstformandsposten

Opstillede kandidater: (Du kan også opstille på selve mødet)


Opstilling til Hovedbestyrelsen
Præsentationsskema: Kandidat til hovedbestyrelsen
Kort om hovedbestyrelsen
Kommissorium og forretningsorden for hovedbestyrelsen
Repræsentanter i eksterne råd og udvalg

Opstillede kandidater: (man kan også opstille på selve mødet)
Charlotte Pedersen (valggruppe Sjælland)
Sheku Amadus Jalloh (valggruppe Hovedstaden)
Michael Preisler (valggruppe Sjælland)
Mette Gudmand (Valggruppe Syddanmark)

 

 

Senest opdateret den

29. november 2019

af

ia

Læs også

07.04.20
Skole og Forældre støtter den gradvise genåbning af skolerne og er klar til at samarbejde om at finde løsninger
Genåbningen rejser mange spørgsmål, som vi må samarbejde om at finde svar på både lokalt og nationalt
Samarbejde mellem lærere og pædagoger
22.06.20
Tilbage til (næsten) normal hverdag efter sommerferien
Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer for, hvordan skoler og institutioner skal forholde til...