Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen

Skole og Forældres årsberetning 2017

Sof_logo

Forældrerådgivningen

Skole og Forældre varetager drift og udvikling af Forældrerådgivningen på baggrund af en årlig finanslovsbevilling på 1,1 mio. kr. Forældrerådgivningens hjerte er ca. 25 erfarne, dygtige og engagerede rådgivere, alle med en baggrund i skoleverdenen fx som tidligere skoleleder, skolechef, leder af PPR eller medlem af en skolebestyrelse.

Forældrerådgivningen er et tilbud til alle forældre, der har børn i grundskolen, om anonym og gratis rådgivning. Forældrerådgivningen kan dels give svar på konkrete spørgsmål vedrørende skolens organisering eller lovgivning, og dels fungere som sparringspartner, når man som forældre skal træffe beslutninger vedrørende barnets skolegang.

Forældrerådgivningen kan træffes telefonisk på alle skoledage mellem kl. 10.00 – 14.00 på telefon 7025 2468. Forældre har ligeledes mulighed for at henvende sig skriftligt via Forældrerådgivningens hjemmeside, hvor flere og flere forældre samtidig selv finder svar på deres spørgsmål i sidens Q&A.

Forældrerådgivningen har i årets første ni måneder af 2017 rådgivet 1.112 forældre eller andre, der henvendte sig enten telefonisk eller via mail. Dette ligger på niveau med 2016. Til sammenligning havde Forældrerådgivningen 496 henvendelser i samme periode i 2013.

Antallet af henvendelser lægger et stigende pres på Forældrerådgivningen, hvorfor et fokuspunkt for Skole og Forældre er at sikre yderligere bevillinger i fremtiden fra enten Undervisningsministeriet eller fonde.

Læs meget mere om Forældrerådgivningen i årsrapporten for 2016.


<     >

(Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018