Skolebørn nr. 1, 2019

Skolebørn nr. 1, 2019

Stort tema om den varierede undervisning (og manglen på samme)

Køb Skolebørn nr. 1, 2019, i pdf eller trykt udgave.

Ny undersøgelse:
Forældre ønsker mere vægt på det praktiske og kreative

6 ud af 10 forældre oplever, at deres børn dagligt eller ugentligt synes, at skoledagen er kedelig. Børnene keder sig typisk, når skoledagen mangler variation, lyder det fra forældrene i en ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn.

“Stillesiddende undervisning med envejs-kommunikation og traditionel læring” er opskriften på en kedelig skoledag, skriver en forælder i en ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn med besvarelser fra 1.206 forældre til børn i folkeskolen. Mange andre forældre svarer nogenlunde det samme.

Elevernes skoledag er i ringe grad eller slet ikke varieret, lyder det fra 30 procent af forældrene. Blandt de forældre, der oplever, at der mangler variation i børnenes skoledag, svarer 82 procent, at deres børn hver dag eller ugentligt har en kedelig skoledag.

Det er et problem, at der mangler variation i undervisningen, mener formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg.

“Det er en alvorlig udfordring, at så mange elever keder sig i skolen. Motivationen hos eleverne er utrolig vigtig for, at eleverne lærer noget og trives. Derfor er det nødvendigt, at undervisningen er varieret, så den ikke bliver kedelig,” siger han.

Savner variation i understøttende undervisning
Den understøttende undervisning, der skulle være med til at give eleverne en mere varieret og anvendelsesorienteret undervisning, er mange steder ikke blevet ordentligt implementeret. Mange elever møder bare mere stillesiddende undervisning, fremgår det af forældrenes besvarelser.
Lektier, læsebånd, ekstra fagfaglig undervisning og to-lærer-ordning fylder meget i den understøttende undervisning - især på mellemtrinnet og i udskolingen.

6 ud af 10 forældre ønsker, at der lægges mere vægt på praktiske/kreative arbejdsformer i undervisningen, end det er tilfældet nu.

Om undersøgelsen: 1.206 forældre til børn i folkeskolen har i januar 2019 besvaret en spørgeundersøgelse om deres oplevelse af deres børns skoledag. Forældrene er udvalgt blandt dem, der har tilmeldt sig magasinet Skolebørns nyhedsbrev og vægtet for køn. Se flere resultater fra undersøgelsen og besvarelser fra forældre inde i magasinet.

Du er velkommen til at citere og bringe uddrag fra artikler, så længe Skole og Forældres magasin, Skolebørn, tydeligt angives som kilde. Er du interesseret i flere tal fra forældreundersøgelsen eller kontakt til kilder eller cases, så kontakt redaktør Maj Carboni på mc@skole-foraeldre.dk eller telefon 28 93 36 80.

Er du interesseret i en kommentar fra Skole og Forældres formand, så kontakt Rasmus Edelberg på rae@skole-foraeldre.dk eller telefon 23 27 05 38.


Det trykte magasin sendes til dig som er skolebestyrelsesmedlem på Skole og Forældres medlemsskoler og som abonnent. Magasinet bliver uddelt af Bladkompagniet.
Skolebørn udkommer også i en ny online-version, som alle forældre på medlemsskolerne kan få adgang til gennem forældreintra.

Næste magasin Skolebørn nr. 2, 2019, omdeles i maj 2019.

Senest opdateret den

25. marts 2019

af

pe

Læs også

12.11.18
Skolebørn nr. 4 2018
Stort tema om: Forældrenes rolle i skolen
27.08.18
Skolebørn nr. 3 2018
Stort tema om: Færdigheder for fremtiden