Skolebørn nr. 4 2018

Skolebørn nr. 4 2018

Stort tema om: Forældrenes rolle i skolen

Køb Skolebørn nr. 4 2018 i pdf eller trykt udgave

Ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn:
Skoler skærer ned på forældremøder og skole-hjem-samtaler
For fire år siden havde 73 % af de danske folkeskoler to skole-hjem-samtaler om året. Nu gælder det kun 47 %. Også antallet af forældremøder er blevet halveret på mange skoler, viser en ny undersøgelse fra magasinet Skolebørn. Det kan spænde ben for et godt samarbejde mellem skole og hjem, som er afgørende for elevernes skolegang, mener formand og forsker.

Lærerne har ikke tid til at give forældrene to samtaler om året, men det er der brug for, hvis man som forælder vil have mulighed for at deltage aktivt i sit barns faglige læring og sociale trivsel.

Sådan skriver en af de 238 skolebestyrelsesformænd, der har besvaret magasinet Skolebørns nye undersøgelse om skole-hjem-samarbejdet på de danske folkeskoler. Sammenlignet med en lignende undersøgelse foretaget i 2014 viser den, at en stor andel af skolerne har halveret antallet af skole-hjem-samtaler og forældremøder i løbet af de sidste fire år.

Det er et problem at skære ned på samarbejdet mellem skole og hjem, mener Andreas Rasch-Christensen, der Ph.d. og forsknings- og udviklingschef ved VIA University College og en af landets førende eksperter i folkeskolen.

Skole-hjem-samarbejdet er centralt. Det vil de fleste lærere og ledere også sige. Uanset hvor meget kvalitet vi stopper i skolerne, så vil hjemmet altid være den mest betydningsfulde kontekst for børn og unges udvikling. Ydermere er forældre – som deres børn – forskellige, hvorfor forældresamarbejdet også skal differentieres. Det gør det endnu mere krævende. Derfor er det et problem, at samarbejdets omfang beskæres,

siger han.

Besparelser i skole-hjem-samarbejdet kan koste dyrt
Årsagen til halveringen af forældremøder og skole-hjem-samtaler skal mange steder findes i besparelser, tyder flere kommentarer fra undersøgelsen på. Det er også vurderingen fra Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.
Det kan dog vise sig, at være en dyr løsning i det lange løb, mener hun.

Vi ved fra forskning og erfaring, at et tæt samarbejde mellem skole og hjem kan løse mange problemer, længe før de opstår. Så dét der kan være en besparelse på kort sigt, kan på længere sigt give bagslag og betyde, at der opstår store problemer, som kunne være taget i opløbet,

siger Mette With Hagensen.

Det viser undersøgelsen
Antal af skoler, der har to skole-hjem-samtaler om året i 2013/14: 73 % - i 2017/18: 47 %
Antal af skoler, der har to forældremøder om året i 2013/2014: 48 % - 2017/2018: 27 %


Det trykte magasin sendes til dig som er skolebestyrelsesmedlem på Skole og Forældres medlemsskoler og som abonnent. Magasinet bliver uddelt af Bladkompagniet.
Skolebørn udkommer også i en ny online-version, som alle forældre på medlemsskolerne kan få adgang til gennem forældreintra.

Næste magasin Skolebørn nr. 1 2019 omdeles i februar 2019.

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

25.03.19
Skolebørn nr. 1, 2019
Stort tema om den varierede undervisning (og manglen på samme)
27.08.18
Skolebørn nr. 3 2018
Stort tema om: Færdigheder for fremtiden