Skolebestyrelsesvalg 2014 - info 1 (aug. 13)

Skolebestyrelsesvalg 2014 - info 1 (aug. 13)

Godt begyndt.... August 2013

Kære skolebestyrelsesmedlemmer

Det kan lyde som om at der er rigtig god tid til næste år og skolebestyrelsesvalget, men erfaringerne viser at skolebestyrelsernes arbejde med at sikre kandidater, hører under betegnelsen ”det lange træk”.

Den nye skolereform lægger op til visse ændringer bl.a. bestyrelsens sammensætning, men helt hvordan lovændringerne kommer til at se ud ved vi pt. ikke.

Et er dog sikkert, der skal findes forældre på skolen som har mod på og lyst til at stille op som kandidater vil skolebestyrelsesvalget.

Her er 5 ideer som kan styrke kandidatopstillingen blandt forældrene:

Drøft i bestyrelsen hvilke fx 3-5 ting I har gjort godt i den forløbne periode fx: 
Jeres værdigrundlag, arbejdet med principper – hvilke, gode debatter om skolens udvikling, nye tiltag, arbejdet med trivsel (undervisningsmiljøvurderingen) mv. Giver et ensartet billede af jeres styrker og kan bruges i formidlingsarbejdet.

Skolebestyrelsen kan besøge klasseforældremøderne, og fortælle om valget og muligheden for at stille op. 
fordel klassen mellem jer, 
få 15 – 30 min af forældremødet (kan evt. starte lidt før) 
udarbejd et ”talepapir” således at den information I giver bliver ensartet 
hav nogle dialogspørgsmål med, så det ikke kun bliver information noter de forældre der viser interesse, måske vil de også gerne bruge lidt tid på valget.

Saml jeres kontaktforældre og drøft valget med dem – måske en kampagne på skolen, måske er kontaktforældrene potentielle kandidater. 
Aktive, engagerede forældre og ildsjæle er et godt udgangspunkt for kandidater til skolebestyrelsen eller som deltager i en arbejdsgruppe omkring valget. Vær konkrete både indholds- og tidsmæssigt, så de kan se opgavens omfang, det gør det lettere at tage stilling til mulighederne.

Informer og synliggør jeres arbejde i skolebestyrelsens. Det er vigtigt at forældrene ved at I gøre en forskel! 
Informer, stil spørgsmål, få feedback fra forældrene om de ting der foregår på skolen og om de ting skolebestyrelsen arbejder med fx gennem nyhedsbrev, forældreintra, debatcafé på skolen om forskellige temaer, ……. listen er lang J

Drøft med lærerne hvilken rolle de kan have i forbindelse med valget

Drøft med eleverne hvilken rolle de kan have i forbindelse med valget

God fornøjelse!

Skole og Forældre vender naturligvis tilbage med inspiration, input og planlægning af selve valgproceduren mv.    

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

25.03.15
Presse-kit: Kom i de lokale medier
Den lokale avis eller radiostation kan være et godt sted at gøre områdets forældre opmærksomme på skolebestyrelsesvalget.
25.03.15
Nyhedsbreve
Nyhedsbreve om skolebestyrelsesvalget 2014