Skolens popularitet

Skolens popularitet

Skoler kan komme ind i en selvforstærkende proces hvor en stigning i andelen af ressourcesvage elever følges op af en flugt af ressourcestærke elever. Den proces kan vendes med en bevidst indsats der styrker skolens popularitet via et forbedret undervisningstilbud, nye initiativer over for forældrene eller et PR-fremstød i lokalområdet.

Senest opdateret den

02 januar 2019

af

cg

Læs også

01.09.10
Delegering
Ved delegering forstås overdragelse af kompetence fra en overordnet til en underordnet myndighed.
30.09.10
Valg til skolebestyrelsen 2014
If. folkeskolelovens § 40, stk. 9 vælges forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen for en 4-årig periode i det år, der følger efter nyvalg til...