Skolens popularitet

Skolens popularitet

Skoler kan komme ind i en selvforstærkende proces hvor en stigning i andelen af ressourcesvage elever følges op af en flugt af ressourcestærke elever. Den proces kan vendes med en bevidst indsats der styrker skolens popularitet via et forbedret undervisningstilbud, nye initiativer over for forældrene eller et PR-fremstød i lokalområdet.

Senest opdateret den

02 januar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Ordensregler og værdiregelsæt
Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt og kan fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der...
30.09.10
Specialklasse
Det er den overordnede regel i folkeskoleloven, at elever skal kunne undervises i normalklasserne, eksempelvis gennem undervisningsdifferentiering,...