Tidsplan og valginformation

Tidsplan og valginformation

Forslag til tidsplan og information om valgforløb mv.

Tidsplan

Den endelige tidsplanen for jeres afhænger af, hvad der står i bilaget en kommunale styrelsesvedtægt om valgene. Her finder du et forslag til hvordan tidsplanen kan se ud.

 

VALGINFORMATION

Antal kandidater

Såfremt I har forskudte valg, vil antallet af kandidater, der skal vælges, fremgå af styrelsesvedtægten. Har I ikke forskudte valg, er alle pladser på valg. Normalt skal 3 eller 4 kandidater vælges til skolebestyrelsen og herudover et antal suppleanter (antallet fremgår af styrelsesvedtægtens bilag under afsnit om forskudte valg)

Kandidatopstilling

Det skal sikres, at alle, der ønsker det, kan stille op, så man ikke er afhængig af at kunne deltage i et eventuelt online opstillingsmøde. Det skal således være muligt at indsende sin kandidatopstilling inden en nærmere bestemt dato, hvorefter kandidatopstillingerne lægges på Aula.
Se forslag til kandidatopstilling

Er det noget for mig?
Giv forældre, der har lyst til og mod på at stille op som kandidat, indsigt i arbejdet i skolebestyrelsen via dette gratis onlinekursus, som er en introduktion til skolebestyrelsesarbejdet.

 

Fredsvalg eller afstemningsvalg (også kaldet kampvalg)

Fredsvalg: De opstillede kandidater bliver enige om, hvem der er valgt ind i skolebestyrelsen, og hvem der er suppleant, samt hvilken rækkefølge suppleanterne har. Dette noteres af skoleledelsen til evt. brug efterfølgende, såfremt bestyrelsen skal suppleres.

Afstemningsvalg: Er der flere kandidater, end der skal besættes, og ønsker blot én af kandidaterne at der skal være afstemningsvalg, skal dette gennemføres.

 

Afstemningsvalg (kampvalg)

I mange kommuner stiller forvaltningen elektronisk afstemning til rådighed for skolebestyrelsesvalget. Skolelederen kontakter forvaltningen for at afklare om og hvordan, man evt. kan gennemføre elektroniske afstemningsvalg.

En elektronisk afstemning vil få flere forældre til at stemme, da de kan gøre det hjemme fra skrivebordet.

Ovennævnte elektronisk afstemning samt evt. andre muligheder for afstemning er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten.

Det er væsentligt, at der sikres en korrekt valghandling. Afstemningen er hemmelig og kan evt. foregå ved udlevering af stemmeseddel på skolen i et nærmere angivet tidsrum, herunder opstilling af kasser til aflevering af stemmesedler. Stemmesedler sendes til forældre hjem til forældrene og/eller kan udleveres på skolen.

 

Skolebestyrelsen tiltræder

Skolebestyrelsen tiltræder 1. august.

Skolelederen indkalder den nysammensatte skolebestyrelse til et konstituerende møde, hvor der vælges en formand og eventuelt en næstformand. Formand og næstformand skal være forældrerepræsentant.

 

Yderligere inspiration og information kan fås her, og du er også velkommen til at kontakte Skole og Forældres rådgivning på tlf.  33 26 17 21 eller via chatten på www.skole-foraeldre.dk 

Vi sidder klar til at hjælpe.

 

 

Senest opdateret den

19. januar 2022

af

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.11.22
Oversigt over nyhedsbreve
Skole og Forældre udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemsskolernes forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Tidligere udsendte nyhedsbreve kan...