Skolebestyrelsesmøde i nødsituationen

Skolebestyrelsesmøde i nødsituationen

Situationen er vanskelig for skolerne under corona-krisen, og det kan være svært at se, hvordan man kan arbejde som skolebestyrelse, når skolen er lukket, og man ikke må forsamles. Men her er et bud på, hvad skolebestyrelsen kan gøre.

Hold mødet online
At holde et møde uden at være sammen fysisk vil for nogle være rutine og for andre noget helt nyt og svært at overskue. De fleste har dog prøvet at have en video-samtale på for eksempel Skype eller Facetime. Der er flere udfordringer ved at holde et skolebestyrelsesmøde som en videokonference. Først og fremmest må man sikre sig, at den digitale platform er sikker. Skolebestyrelsesmøder er lukkede møder, og man må derfor ikke benytte sig af software, hvor man ikke kan være sikker på, at andre kigger med. Heldigvis har skoler og forvaltninger erfaringer på dette område, og I må som skolebestyrelse læne jer op ad denne erfaring og benytte den platform, jeres kommune og skole kan anbefale og stille til rådighed.

Nogle skolebestyrelser oplever desværre, at skoleledelse og forvaltning ikke kan hjælpe med at stille en sikker platform til rådighed, og Skole og Forældre er derfor blevet spurgt om, der er en konkret løsning, vi kan anbefale. Vi har ikke haft lejlighed til at teste så meget, men vil forsigtigt anbefale Jitsi Meet, som sikkerhedseksperter siger god for, som er gratis, og som er let at bruge. Find det her: https://jitsi.org/

En videokonference kræver disciplin
Et online-møde bliver ikke det samme som et fysisk møde, men med disciplin og klare aftaler kan det godt blive meningsfuldt og produktivt. Online-mødet sparer transporttid, men kræver til gengæld en anden forberedelse. Det er således vigtigt, at alle mødedeltagere har tilmeldt sig og testet den digitale platform i god tid inden mødet, så alle funktioner fungerer, når mødet går i gang. Det tekniske kan være en barriere for nogle, og her det vigtigt, at det tydeligt kommunikeres, hvor der er guides og hjælp af hente.

Ofte vil den platform, I benytter, være kendt af eleverne, så måske er dit barn eksperten, som kan hjælpe med at få det til at fungere.

Hvis jeres digitale løsning giver mulighed for at skærmdeling, kan det være en hjælp til at holde fokus. Med skærmdeling viser en af deltagerne i konferencen sin computerskærm eller en del af sin computerskærm til de andre deltagere. Det kan for eksempel være dagsordenen, en powerpoint eller det dokument, I aktuelt taler om. Aftal på forhånd, hvem der deler skærm. Det kan være mødelederen, men det kan også være en anden, som gør i tæt kontakt med mødelederen. Den der deler skærm skal så i øvrigt huske at slukke for alle notifikationer om mails, messenger-beskeder og hvad der ellers har det med at poppe op på skærmen.

Sørg for at have styr på lyd og billede – både det du modtager (højtaler og skærm), og det du sender (mikrofon og kamera).

Hold dit kamera tændt under hele mødet. Det er en stor hjælp at kunne aflæse reaktioner i ansigtsudtryk. Det gælder både i almindelige møder og i onlinemøder.

Slå mikrofonen fra, når du ikke taler. God lyd er meget mere vigtigt end god videokvalitet. Det bør derfor kun være den, der taler, som har mikrofonen tændt, så man undgår støj på linjen. Og hvis I er flere en blot en håndfuld personer, er det en god ide at præsentere sig hver gang, man siger noget.

Brug chat-funktionen. De fleste løsninger til videokonferencer har indbygget chat-funktion. Brug den til at anmode om ordet og til spørgsmål.

Vær direkte i henvendelserne. På online-mødet kan man ikke se, hvem man kigger på, så her må man henvende sig direkte. Og mødelederen må spørge direkte med navn, om man har spørgsmål eller noget at tilføje.

Hold mødet kort. Dels kan det være vanskeligt at koncentrere sig foran skærmen, og dels er online-mødet en nødløsning i en ganske særlig situation, hvorfor I kun skal have det mest presserende på dagsordenen.

Tilsyn med skolen i nødsituationen
Skolebestyrelsens opgave er at gøre sit til, at skolen – også i nødsituationen – fungerer bedst muligt. I må derfor forholde jer til den aktuelle situation med skolelukning, nødundervisning og nødpasning. I må stille de spørgsmål, som trænger sig på, og I må give input til skolelederen om, hvordan I som forældre, elever og medarbejdere oplever situationen, og så må I i fællesskab finde ud af, hvad der skal til for at løse de udfordringer, der er.

I og jeres skoleleder ved bedst selv, hvad det er vigtigst at tage fat i på jeres skole, men her er nogle generelle spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i, når I beder skolelederen om en redegørelse:

  • Hvor mange elever er hjemme, og hvor mange får nødundervisning på skolen?
  • Hvad gør skolen for at opsøge de elever, der er udsatte eller har særlige behov, som gør, at de skal tilbydes nødundervisning på skolen?
  • Hvordan foregår undervisningen på de enkelte klassetrin? Hvordan får eleverne opgaver, og hvordan får eleverne feedback på deres arbejde?
  • Hvordan er dialogen mellem lærere og elev? Er der visuel kontakt mellem lærere og elever?
  • Hvordan koordinerer lærerne indbyrdes deres undervisning? Hvordan foregår deres erfaringsudveksling?
  • Hvilke problemer er medarbejderne stødt på?
  • Hvad forventer skolen af forældrene, og hvad kan forældrene forvente af skolen?

Endelig kan I overveje at sende en hilsen fra skolebestyrelsen til forældrene, hvor I fortæller om status og eventuelt opfordrer forældrene til at kontakte skolebestyrelsen og fortælle, hvordan man oplever situationen. Det kan give værdifuld input til arbejdet.

Se også:

Corona-information. Artikel med links til relevant information og vejledning vedrørende Corona-epidemiens betydning for skolen

Forældrerådgivningens spørgsmål/svar om regler under skolelukningen

 

Senest opdateret den

31. marts 2020

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...