Vi har haft vikar, vi så en film

Vi har haft vikar, vi så en film

Hver dag sin skolenyhed - i dag er nyheden, at halvdelen af alle vikartimer varetages af personer, som ikke har en læreruddannelse eller noget der ligner en læreruddannelse.

Det kommer desværre ikke som en overraskelse for de fleste forældre. Når børnene kommer hjem og fortæller, at de har haft vikar, så er det sjældent en beretning om en myndig fagperson, som har undervist klassen i faget på skemaet, men oftest en beretning om, at de fik lov til at frilæse, se film eller lave lektier.

Senest i går kom min søn slukøret hjem og fortalte, at de i næste uge skal have vikar hele dagen, for alle deres lærere skal have eksamen. Han havde ikke meget fidus til den undervisning klassen ville få den dag, så han bad om lov til at blive hjemme, for det kunne ikke betale sig at gå i skole.

En fagligt og pædagogisk dygtig lærer er den enkeltfaktor, som har størst betydning for, at eleverne lærer noget i skolen, så derfor er det ikke godt nok, når eleverne har vikar i op til 10% af undervisningen.

Flere skoler sikrer, at der ved planlagt lærerfravær er en anden lærer fra teamet, som overtager undervisningen i klassen, enten i eget fag eller det fag, som står på skemaet. Det kan andre skoler lære af og på den måde høste en af de lavthængende frugter, som effektivt kan løfte kvaliteten i undervisningen for elevenerne.

Skolebestyrelserne kan sætte vikartimer på dagsorden og bede skolelederen om en redegørelse for, hvordan vikardækningen foregår på skolen. I samarbejde med personalet kan skolebestyrelsen lave et princip for vikardækning, som forpligter skolens leder til at sikre, at flest mulige vikartimer dækkes af lærere, som har klassen eller faget.

Det er ikke muligt at gøre alle vikartimer til reelle undervisningstimer, for der vil altid være tilfælde, hvor der ikke er en lærer til rådighed for at dække en vikartime. Men, vi kan komme meget langt ved at sætte fokus på vikartimer og kvalitet, så vi sammen kan løfte kvaliteten i undervisningen – for børnenes skyld.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.