Tak for et fantastisk landsmøde

Tak for et fantastisk landsmøde

Sidder i stilheden søndag morgen med kaffe, aviser og computer og fordøjer på gårsdagens landsmøde i Skole og Forældre. Sikken et landsmøde...

Blandt deltagerne var der rigtig mange nye, både nye i skolebestyrelsen og nye i Skole og Forældre-sammenhæng. Jeg er sikker på, at de er taget af sted til landsmøde med lige så mange sommerfugle i maven som mig. For hvordan vil det være? Og hvordan kommer det til at gå?

Forhåbentlig sidder mange lige som jeg i dag og tænker: ”Det var fantastisk og jeg glæder mig allerede til næste år”.

Fredag aften handlede om netværk og erfaringsdeling i workshops, hvor man kunne spørge om ideer og gode råd til de opgaver, vi står med i vores skolebestyrelser derhjemme.
Jeg havde selv en workshop om netværk, og der blev givet mange gode ideer videre til deltagerne om, hvordan vi nemt kan etablere netværk mellem skolebestyrelser i kommunen til brug for erfaringsudveksling og samarbejde om vores fælles udfordringer.

Nogle mente det var svært at samarbejde med de andre skoler, for de jo også er vores konkurrenter de steder, hvor skolerne ligger tæt og det er nemt at flytte skole, hvis naboskolen tilbyder noget nyt og spændende.
Jeg synes man skal gå til arbejdet med det udgangspunkt, at vi gør hinanden stærkere.

Jeg blev imponeret over alle de gode eksempler, der allerede findes på netværk og samarbejde, både når det handler om påvirkning af lokalpolitikerne og når det handler om at blive dygtigere til at være skolebestyrelse.

Undervisningsminister Christine Antorini holdt gæstetalen. Hun var ikke mange sætninger inde i talen inden skolebestyrelsen blev omtalt som en del af skolens samlede ledelse. Vi har kæmpet for at få anerkendt, at skolebestyrelsen er ledelse med opgaver og ansvar. Den anerkendelse var tydelig i ministerens tale og den blev bekræftet lørdag, hvor næstformand i Skolelederforeningen, Jørgen Mandrup, slog fast, at skolebestyrelsen er vigtig for udvikling af skolen og implementering af folkeskolereformen.
Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening og Miranda Dagsson, formand for Danske Skolelever understregede også, at vi har et tæt og godt samarbejde på landsplan, og at det samarbejde skal styrkes og udvikles lokalt.

Udover at have besøg af vores gode samarbejdspartnere, så blev landsmødet omtalt i medierne både før, under og efter landsmødet. Det er ikke sket før, og vidner om, at Skole og Forældre har skabt en stemme for skolebestyrelser og forældre i skoledebatten og skolepolitikken.

Selve landsmødet havde ikke store, nye politiske emner på dagsordenen. Vi står i begyndelsen af implementeringen af folkeskolereformen og den kræver alt vores interesse og engagement. Skolebestyrelserne er det lokale omdrejningspunkt for oversættelsen af de overordnede mål for reformen til en lokal udgave af, hvordan vi kan gøre eleverne på vores skole dygtigere, få den sociale baggrund blandt vores elever til at få mindre betydning, få øget trivslen blandt vores elever og øget tilliden til vores skole. I skolebestyrelsen sidder alle skolens parter, elever, personale og forældre. Vi har sammen en opgave i at løfte reformen.

Arbejdsprogrammet for 2015 blev vedtaget med fokus på styrkelse af skolebestyrelserne, skolens forældre og implementering af reformen med fokus på kvalitet og udvikling. Den nyvalgte hovedbestyrelse fik mange input til arbejdet gennem den livlige debat af beretning og arbejdsprogram.

At eleverne SKAL tage bad efter idrætstimerne blev også debatteret livligt. Det blev ikke en del af arbejdsprogrammet, men det vigtige budskab til skolerne er, at der skal arbejdes for, at fællesskabet i skolen er så stærkt, at ingen elever føler sig udenfor fællesskabet, hverken fagligt, socialt eller fysisk.
Den opgave bliver vi aldrig færdig med, og den skal vi huske at holde i fokus også i en tid, hvor reformen tager opmærksomheden i skolebestyrelsen og i den offentlige debat.

Kaffen er ved at blive kold, men glæden over et godt landsmøde er stadig varm. Jeg fik mange gode snakke og positive tilbagemeldinger fra deltagerne om det store udbytte de har fået af at have besøg af vores instruktører og af at deltage i landsmødet.
Mange fortalte, at de nu ville tage hjem og tage fat i de skolebestyrelser i deres kommuner som ikke deltog og fortælle dem, at næste år, så skal I også med, andre ville i gang med at lave netværk i kommunen eller blandt de landsmødedeltagere, som stod med de samme udfordringer, som dem.
Jeg håber, de holder fast i energien, så flere skolebestyrelser får del i den viden og engagement som landsmødet har skabt.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

23.03.22
Skolebestyrelsesvalg 2022
Brug gerne denne video i jeres valgkampagne på skolen.
Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...