Vikardækning

Vikardækning

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for vikardækning

Hvis det faste undervisende personale er sygemeldt eller af anden grund ikke kan gennemføre den planlagte undervisning, kan skolelederen vælge at aflyse timen eller overlade den til en vikar. Indsættelsen af en vikar kan ske dels for at have en forsvarligt tilsyn med eleverne og dels for at gennemføre den planlagte undervisning.

Vikartimer tæller dog kun med i minimumstimetallene, hvis der er foregået undervisning i faget i vikartimen. Og hvis en vikar skal stå for undervisningen, skal vedkommende i udgangspunktet opfylde de samme kvalifikationskrav, som gælder for de faste undervisere. Det er ikke altid muligt at skaffe vikarer, der lever op til kravene, men skolen har pligt til at forsøge.

Undervisningstimer, der dækkes af vikarer uden læreruddannelse eller særlige kvalifikationer, kan alene anses for gennemførte, hvis vikaren har fået forudgående instruktion til undervisningen.

I indskolingen er der dog åbnet mulighed for, at pædagoguddannede kan være vikar ved lærens fravær.

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for vikardækning – for eksempel som en del af princippet for undervisningens organisering.

Der er de senere år kommet flere nye softwareløsninger til styring af vikarbrug, og med sådanne systemer kan man også få mere og bedre data om skolens brug af vikarer, som skolebestyrelsen kan bruge i sit tilsyn.

Senest opdateret den

12. december 2023

af

pe

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre