Årsmøde 2018 for Netværk for Specialundervisning

Årsmøde 2018 for Netværk for Specialundervisning

Tilmeld dig årsmødet, der afholdes lørdag den 10. marts 2018 kl. 10.00-16.00 på Pindstrupskolen, Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Netværk For Specialundervisning inviterer alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på Skole og Forældres medlemsskoler, der er specialskoler eller folkeskoler med speciallinjer eller specialklasser, til årsmøde.

Dagens program:
10:00 Rundstykker og kaffe, velkomst og præsentation af de fremmødte
10:30 Hvad kendetegner det gode specialtilbud?
11:30 Oplæg v /Pindstrupskolen
12:00 Frokost
12:30 Rundvisning + netværk
13:00 Oplæg om OCN (Open College Network) v/Hanne Skov leder af OCN Danmark

Årsmøde:
kl. 13.30-16.00

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af referent
4. Beretning fra arbejdsgruppen
5. Vedtagelse af ønskede fokusområder/arbejdsprogram
6. Valg af op til 3 medlemmer til styregruppen
7. Eventuelt
Afslutning, og tak for i dag.
Den nye arbejdsgruppe bruger efterfølgende 30 minutter på at aftale mødedatoer.

Kommissorium for styregruppen i NFS.

Det er gratis at deltage i årsmødet, dog må den enkelte deltager afholde egne transportudgifter.

Har du spørgsmål til mødet eller til netværksgruppen på Facebook:
Kontakt styregruppemedlem Bente Brandstrup på bente@bentebrandstrup.dk eller telefon 2291 9697.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske til Skole og Forældre v/ Lizzi Ege Johansen på lej@skole-foraeldre.dk eller telefon 3386 0204.

Overnatning:
Pindstrupskolen råder over et begrænset antal overnatningsmuligheder, så hvis der er nogen, der kommer langvejs fra som ønsker overnatning, så er de velkommen til at kontakte Jacob Vibe på telefon 2149 8439.

Udgivet den

22. februar 2018

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...