Projekter

Projekter

Skole og Forældres årsberetning 2018

Sof_logo

Projekter

Kompetenceløft til skolebestyrelser 2018-19

Skole og Forældre har med en støtte på 3 mio. kr. fra Undervisningsministeriet fortsat projektet Kompetenceløft til skolebestyrelser i årene 2018 og 2019. Formålet med det fortsatte projekt er at sikre et bæredygtigt kompetenceløft af skolebestyrelsesmedlemmer, hvor de på et højt niveau varetager deres lovgivningsbestemte opgaver i folkeskolen som en del af skolens samlede ledelse, gennem arbejdet med følgende tre overordnede mål:

1. Nye skolebestyrelsesmedlemmer får kendskab til og anvender de allerede udviklede redskaber til skolebestyrelsens arbejde. Her er strategien dels direkte kontakt til nye skolebestyrelsesformænd, dels nye indgange til redskaberne på hjemmesiden.

2. Udvikle målrettede redskaber til skolebestyrelsens arbejde for udvalgte udsatte målgrupper af elever og forældre. I forhold til dette mål er der udviklet redskaber til skoler med mange tosprogede elever, arbejdet med ordblindhed, med motivation i udskolingen og med sorg- og krisehandleplaner.

3. Indgå samarbejdsaftaler med kommuner om kompetenceløft af skolebestyrelser, så kommunerne på den ene side tager det primære ansvar for at sikre et højt kompetenceniveau for skolebestyrelserne, men også på den anden side udvikler et tæt samarbejde med Skole og Forældre om kompetenceløftet, for at sikre forældreinddragelsen i folkeskolen. Samarbejdet omfatter materialer, kurser, rådgivning, samt dannelse af netværk mellem skolebestyrelserne fx gennem en lokalafdeling. Til dette mål har Skole og Forældre ansat en foreningskonsulent, Peter Kent Starup, som kan kontaktes på pks@skole-foraeldre.dk.

DM i skoleudvikling

DM i skoleudvikling fik i 2018 forlænget sin projektbevilling fra Undervisningsministeriet. Skole og Forældre har modtaget 2 mio. kr. til perioden 2018-19.

DM i skoleudvikling runder 200 deltagende folkeskoler
DM i skoleudvikling har i skrivende stund haft mere end 200 deltagende folkeskoler i konkurrence. Konkurrencen skal være med til at få skolernes udviklingsprojekter i centrum, både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, skolens personale, bestyrelser og elever sætter i gang. DM i skoleudvikling indsamler udviklingsforløb og videreformidler disse på hjemmesiden www.dmskoleudvikling.dk. De gode historier bliver fortalt løbende, og de samarbejdende organisationer bag DM i skoleudvikling bidrager til at udbrede kendskabet via egne kanaler, ligesom vi i samarbejde med medier skaber opmærksomhed om udviklingsarbejdets betydning for elevernes læring, trivsel og dannelse.

DM i skoleudvikling hylder diversiteten i de indsendte udviklingsforløb
I 2017 vandt et nyt fag i demokrati med eleverne som handlende borgere DM i skoleudvikling. I 2016 vandt et opgør med fejlfinderkulturen og projektets vedvarende bæredygtige indsats førsteprisen på 50.000 kr.
Derudover har DM i skoleudvikling uddelt præmier til ordblindepatruljen, et særligt samarbejde mellem en specialskole og et hospital, talentudvikling, screening og forløb i motorik og bevægelse, et succesrigt inklusionsprojekt, ny inddragelse af ældre og forældre i skolearbejdet, udviklingen af skoledagen og meget mere.

DM I skoleudvikling har kompetente samarbejdspartnere
DM i skoleudvikling er arrangeret af Skole og Forældre i samarbejde med Danske Skoleelever, og har folkeskolens vigtigste interessenter bag sig. I juryen sidder Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Ministeriets Læringskonsulenter Danske Skoleelever og Skole og Forældre. DM i skoleudvikling er finansieret af Undervisningsministeriet.

DM i skoleudvikling har i 2018 modtaget skoleudviklingsforløb fra over 50 skoler. Vinderne kåres til Skole og Forældres landsmøde fredag den 23. november. Det er Karin Garde Frandsen der er kampagneleder og hun kan kontaktes på kgf@skole-foraeldre.dk.

Lær med Familien

Lær med Familien er en metode til at involvere forældre i deres børns læring.
Fire skoler i Viborg og Høje-Taastrup Kommune har i skoleåret 2017/18 afprøvet Lær med Familien på 2., 5., og 8. årgang. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har evalueret afprøvningen.
Lær med Familien består af nogle enkle aktiviteter og metoder, der bygger bro mellem skolens arbejde med læring og elevernes familier blandt andet gennem familieopgaver og familieferniseringer.
Metoderne retter sig mod folkeskolens personale og ledelse, mens skolebestyrelserne har en vigtig rolle i at sætte rammer for og prioritere ressourcer til skole-hjem-samarbejdet om elevernes læring.

Lær med Familien er udviklet af Skole og Forældre i samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College og Københavns Professionshøjskole. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet med 4,25 mio. kr.

Læs mere om Lær med Familien og find de forskellige materialer og videoer fra projektet.

Skolebestyrelsesvalg 2018

Undervisningsministeriet bevilgede 1 mio. kr. til gennemførelse af projekt Skolebestyrelsesvalg 2018. Projektet har haft fokus på information, om skolebestyrelsens ansvar og muligheder for at sikre forældrenes interesse for at opstille som kandidater, til skolebestyrelserne og skoleledelsen. De nye kommunale skoleudvalg og – forvaltninger har løbende modtaget information med opfordring til, at de også synliggør vigtigheden af skolebestyrelsernes arbejde og at forældrene stiller op.

Der er oprettet en website, som udover den samlede udsendte information, også indeholder konkrete redskaber til skabeloner til valgkampagnen og en eksempelsamling til inspiration, lovgrundlag m.v.

Projektet indeholdt endvidere en kampagne rettet mod forældre. Denne kampagne blev kørt dels med direkte information via mails til forældrene, og dels på onlinemedier, hvis indgang var en morsom quiz med titlen: Hvilken slags forælder er du? Denne quiz skulle føre interesserede forældre hen til websitet om, hvordan de kunne stille op som kandidat

Skole og Forældres evaluering af projektet viser:

  • Der har været over 60.000 hits på de forskellige digitale platforme
  • Ca. 85 % af skolerne har afholdt fredsvalg mens 15 % har afholdt afstemning. Dette er på niveau med tidligere skolebestyrelsesvalg
  • 76 % af skolerne med kampvalg har benyttet sig af elektronisk afstemning
  • Stemmeprocenten blandt forældrene på skolerne med kampvalg ligger på ca. 16 %.
  • Der har samlet set været opstillet 20 % flere kandidater, end der skulle vælges ind i skolebestyrelserne
  • 60,5 % af de nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer er kvinder og 39,5% mænd
     

<                            >

 (Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018