Årsrapport: Mere forældreinddragelse og bedre begrundelser

Årsrapport: Mere forældreinddragelse og bedre begrundelser

Det er vigtigt, at skolens ledelse inddrager forældrene og giver gode begrundelser, når der opstår vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang. Det viser Forældrerådgivningens årsrapport for 2018.

I løbet af 2018 havde Forældrerådgivningen knap 100.000 besøg på hjemmesiden og 1.425 rådgivninger på enten telefon eller mail. Det viser en opgørelse over Forældrerådgivningens aktiviteter for 2018.
Typisk er det forældre, der henvender sig, når der er problemer med deres børns skolegang.

- Jeg er meget stolt af vores forældrerådgivning. 100.000 er blevet klogere på deres børns skolegang og 1.425 har fået konkret rådgivning. Vi kan se i vores telefonsystem, at der er mange flere, der ringer, end vi har kapacitet til, så vi kunne sagtens have rådgivet flere. Forældrerådgivningen dækker et konkret og vigtigt behov hos mange forældre til børn i grundskolen, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

De fleste forældre henvender sig til Forældrerådgivningen, fordi de oplever, at de enten mangler en ordentlig begrundelse for en afgørelse, som skolelederen har truffet, fordi de ikke føler sig inddraget i skolens beslutninger om deres børn eller fordi skolen afviser at hjælpe deres børn med henvisning til, at skolen ikke har nogen penge.

- Vejen til tilfredse forældre går gennem inddragelse af forældrene og at skolen giver ordentlige begrundelser. Det bekymrer mig, når vi får mange henvendelser fra forældre, der siger, at skolelederen henviser til, at skolen ingen penge har. Skolens ledelse har pligt til at fortælle kommunen og forvaltningen, hvis der ikke er penge nok til at give eleverne et relevant skoletilbud. Det duer ikke at tørre manglen på penge af på forældrene, siger Rasmus Edelberg.

Forældrerådgivningen er et tilbud til alle skolebørns forældre uanset skoleform. Rådgivningen har eksisteret siden 2006 og er en del af Skole og Forældre. Den er finansieret af Undervisningsministeriet gennem et driftstilskud på finansloven.

Læs hele Forældrerådgivningens årsrapport for 2018

Yderligere kommentarer: Rasmus Edelberg, landsformand, Skole og Forældre, mobil: 23 27 05 38

Yderligere oplysninger: Anne Klebak, rådgivningsleder, Forældrerådgivningen, tlf.: 33 86 02 16

Udgivet den

19. februar 2019

af

sp

Læs også

06.02.24
Årsrapport: Forældre henvender sig i stigende grad om samarbejdsudfordringer
2023 blev igen et rekordår for Forældrerådgivningen med 2800 opkald. Og det kunne være blevet til dobbelt så mange, da ca. hver anden forælder hver...
04.01.24
Ny lokalafdeling af Skole og Forældre er en realitet
De forældrevalgte i skolebestyrelserne på Frederiksberg er gået sammen og har stiftet en lokalafdeling under Skole og Forældre. Det er den syvende...