Begynderfejl, men simpelt at bruge

Begynderfejl, men simpelt at bruge

Efter to uger med Aula: Begynderfejl, men nogenlunde til at finde ud af for de fleste forældre

Skole og Forældre har spurgt folkeskolens forældre om deres foreløbige erfaringer med Aula.

Aula er folkeskolens nye kommunikationsplatform, der blev taget i brug på de fleste folkeskoler efter efterårsferien i år.

Tabel 1: Forældrenes tilfredshed med Aula

Skole og Forældres undersøgelse viser, at flest forældre er tilfredse, lidt færre er neutrale, herefter kommer de utilfredse, der udgør en fjerdedel af forældrene, mens 17 procent enten ikke har nogen mening eller ikke har prøvet Aula endnu.

Blandt de utilfredse er der forældre, der har haft besværligheder med at logge ind i Aula første gang, nogle kan ikke åbne word-filer, andre kan ikke finde ugeplanen eller kontaktbogen og nogle synes ikke om, at visse funktioner i Aula skal åbnes i et eksternt browser-vindue.

Der har også været problemer med det responsive design i Android-app’en, hvor forældre har oplevet, at man ikke kan se hele skærmen.

En anden forælder har haft problemer med at skrive en besked til de andre forældre i klassen, fordi det er nemmest, hvis man i forvejen kender forældrenes navne.

Endelig har nogle forældre haft problemer med at finde deres barns skema, som i nogle tilfælde skal findes i Meebook / Min Uddannelse eller andre af de læringsplatforme, som skolerne bruger.

- Der har været en del begynderfejl og begynderproblemer.  Det er svært at undgå, når man sætter et nyt IT-system i drift med mange hundrede tusinde brugere. På baggrund af vores undersøgelse er mit bud, at forældrene opfatter Aula som nogenlunde enkelt at gå til, men at der har været en del tekniske problemer og at mange af de problemer ikke er løst endnu, siger Skole og Forældres næstformand, Cecilie Harrits.

Aula bliver opdateret inden jul. Det skulle gerne løse nogle af de problemer, som forældrene har oplevet i startfasen.

- Det er også en god idé, hvis skolebestyrelserne sætter Aula på dagsordenen og får lavet en strategi for, hvordan man bruger Aula på skolen. Nogle af de besværligheder, som forældrene oplever, handler om, hvordan skolerne lokalt eller nogle steder kommunerne har valgt at bruge Aula, siger Cecilie Harrits.

1574 forældre til børn i folkeskolen har besvaret spørgsmålet i tabel 1. Svarene er blevet indsamlet i perioden 25. oktober – 4. november 2019, hvor forældrene typisk har brugt Aula i 1-2 uger.

Yderligere kommentarer: Cecilie Harrits, næstformand, Skole og Forældre, mobil: 2840 5030

Udgivet den

4. november 2019

af

sp

Læs også

Illustration: Pernille Mühlbach
14.11.17
19 ud af 20 forældre synes folkeskolen er god
God skole, glade børn, der lærer noget, men for meget larm i timen. Sådan siger forældre om folkeskolen i ny undersøgelse.
29.09.16
Stadig problemer med skoledagens længde på mellemtrinnet
Ny undersøgelse fra Skole og Forældre viser, at halvdelen af skolerne ikke overholder politikernes intention om skoledagens længde på mellemtrinnet.