Der er brug for en strategi, så folkeskolen bliver førstevalg

Der er brug for en strategi, så folkeskolen bliver førstevalg

Forældre vælger i stigende grad en fri- eller privatskole til deres barn. En uheldig tendens, mener formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, der efterlyser en strategi for, hvordan vi får vendt udviklingen.

I dag sætter TV 2 fokus på forældres skolevalg med dokumentaren ’Flugten til privatskolen’. Næsten hver femte elev går nu i privat- eller friskole, viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er stærkt bekymrende, mener formand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg.

- Folkeskolen er grundlaget for vores samfund. Børn mødes på tværs af sociale lag, er med til at løfte hinanden og give hinanden nye perspektiver på livet. Vi dannes i det fællesskab, og det er afgørende for vores samfund. Derfor skal kommunerne gøre alt, hvad de kan for, at forældrene har en folkeskole tæt på og kan vælge den til. Og der skal afsættes ressourcer, så skolerne kan levere god kvalitet. Det kræver politisk vilje, lydhørhed og økonomisk prioritering.

Formanden for Skole og Forældre mener, at børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil bør sætte sig i spidsen for en strategi, så udviklingen kan vendes til folkeskolens fordel. For selvom initiativer som ’Sammen om Skolen’ og penge på finansloven til bl.a. mindre klasser er gode skridt på vejen, så er der fortsat udfordringer i folkeskolen, der kalder på mere handling.

Forældreperspektiver er en nøgle til forandring

En undersøgelse fra september 2021, lavet af Skole og Forældre, viste, at 47 pct. af de spurgte forældre, havde overvejet at skifte skole, selvom de ikke skulle flytte. 31 pct. af dem overvejede at flytte til en fri- eller privatskole. I kommentarerne skrev hovedparten, at det skyldtes problemer med den sociale trivsel, for stor udskiftning blandt lærerne, utilstrækkelig faglighed og utilfredsstillede sociale behov.

Rasmus Edelberg synes, det er oplagt at dykke mere ned i forældrenes oplevelser. De kan, sammen med en klar national strategi og investeringer, være med til at skabe løsninger og dermed mere ejerskab til folkeskolen.

- Der er helt klart nogle udfordringer at tage fat på. Folkeskolen lever ikke længere så godt op til det, der er vigtigt for forældrene. Investeringer er nødvendige bl.a. til at sikre bedre vilkår for børn med særlige behov, men der er også brug for, at der bliver lyttet og handlet på de bekymringer, som forældrene har. Det skal ske, inden vi sætter gang i løsninger. Forældrene skal tages alvorlige, for de er nøglen til folkeskolen fremtid.

Udgivet den

24. marts 2022

af

mas

Læs også

05.12.23
PISA-undersøgelse viser tilbagegang i matematik og læsning
De danske elever går tilbage både i matematik og læsning, og det gælder for både fagligt svage og stærke elever. Det viser den nye PISA-undersøgelse.
29.11.23
Nyt behandlingstilbud kan gøre en forskel for børn og unge i mistrivsel
Det skal være lettere at få hjælp, når et barn mistrives. Derfor skal landets kommuner fra 2024 i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien i hver...