Skoleledere, lærere og forældre: Økonomien skal følge med, når ukrainske børn skal ud i folkeskolen

Skoleledere, lærere og forældre: Økonomien skal følge med, når ukrainske børn skal ud i folkeskolen

De første ukrainske flygtningebørn er ankommet til Danmark, og den kommende tid forventes mange tusinde familier at krydse grænsen. Skolerne står med en kæmpe opgave i at tage godt imod børnene, og det er en stor og vigtig opgave, der vil kræve ressourcer at løfte, siger Danmarks Lærerforening, Skolelederne og Skole og Forældre.

Fælles pressemeddelelse fra Skole og Forældre, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen18. marts 2022

Regeringen og KL har aftalt, at spørgsmålet om ekstra penge skal tages ved forhandlingerne om kommunernes økonomiaftale, der afsluttes i juni måned. Men der er brug for helt klare rammer her og nu, når ledelsen aktuelt skal afholde udgifter til at lave et godt tilbud til de ukrainske børn, mener skoleledere, lærere og forældre.

- Der er en risiko for, at nogle skoler eller SFO’er ikke tør løbe risikoen ift. at lave de nødvendige tilbud som fx modtageklasser eller støtteordninger, fordi rammerne ikke er tydelige nok. Vi skal være på forkant og tænke i løsninger for måske op mod 20.000 ekstra skoleelever. Det kræver, at vi går i gang med det samme, for ellers risikerer vi at skyde os selv i foden ved at vente for længe med at gøre det nødvendige. Vi har i forvejen et efterslæb med trivslen fra nedlukningen, siger Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre.

- Skolerne står med en stor og vigtig opgave, og det er afgørende, at regeringen og KL melder tydeligt ud, hvilke ressourcer, der følger med – og hvordan skolerne skal forholde sig, hvis opgaven ikke kan løses inden for budgettet. Er der usikkerhed om økonomien, er det meget svært at sætte de løsninger, der er behov for, i gang, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

- Skolerne er i fuld gang med at tage imod de ukrainske børn, og alle gør deres bedste for at få dem med i undervisningen og fællesskabet. Men det er børn, som ikke kan sproget, og som er på flugt fra deres hjemland. Det er umuligt at løfte opgaven, hvis der ikke følger ressourcer med til eksempelvis modtageklasser og sprogstøtte, siger Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen.

Udgivet den

21. marts 2022

af

mas

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...