Folkeskolen skal have bedre kvalitet og flere penge

Folkeskolen skal have bedre kvalitet og flere penge

Den nye Undervisningsministers vigtigste opgave er at sikre kvaliteten i og finansieringen af folkeskolen, mener Skole og Forældre.

Efter Skole og Forældres opfattelse er den vigtigste opgave for den nye Undervisningsminister, Ellen Trane Nørby, at hun skal sørge for en god kvalitet i og en tilstrækkelig finansiering af folkeskolen.

- Budskabet fra skolebestyrelsesmedlemmer og forældre er, at der ikke er penge nok i skolerne og at kvaliteten i eksempelvis lektiecafe, inklusion og understøttende undervisning ikke er god nok, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Skole og Forældre er derfor tilfreds med, at der nu kommer et servicetjek af folkeskolereform og inklusion, men Mette With Hagensen understreger, at forældrene ikke vil have den gamle skole fra før folkeskolereformen tilbage.

- Et servicetjek skal ikke nedlægge folkeskolereformen, men bidrage til at få indført reformen i en god kvalitet. Det er vigtigt at fastholde et udviklingspres på skolerne, men de skal have en fair chance for at indfri forventningerne i folkeskolereformen. Det er ofte ikke tilfældet i dag på grund af økonomi, siger Skole og Forældres formand.

Baggrunden for Skole og Forældres vurdering af skolernes økonomi er, at et stort flertal af skolebestyrelsesformændene mener, at der er for få penge på deres skole i forhold til at løse opgaverne. Samtidig brugte kommunerne færre penge i 2014 pr. elev end i 2009, når der korrigeres for udviklingen i priser og løn.

Skole og Forældre mener samtidig, at det lokale arbejde med at sikre kvaliteten på skolerne skal forstærkes.

- Skolebestyrelserne har det daglige tilsyn med folkeskolen, men medlemmerne skal klædes bedre på til opgaven. Derfor så jeg gerne, at den kommuneaftale, der er på vej, kommer til at indeholde en aftale om og finansiering af en løbende kommunal kompetenceudvikling af skolebestyrelsesmedlemmerne. Den opgave løfter kommunerne ikke godt nok i dag, siger Mette With Hagensen.

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil 31716378

 

Udgivet den

1. juli 2015

af

sp

Læs også

06.02.24
Årsrapport: Forældre henvender sig i stigende grad om samarbejdsudfordringer
2023 blev igen et rekordår for Forældrerådgivningen med 2800 opkald. Og det kunne være blevet til dobbelt så mange, da ca. hver anden forælder hver...
04.01.24
Ny lokalafdeling af Skole og Forældre er en realitet
De forældrevalgte i skolebestyrelserne på Frederiksberg er gået sammen og har stiftet en lokalafdeling under Skole og Forældre. Det er den syvende...