Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse. UU'erne opsøger desuden andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse.

UU'erne er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. Der er 45 UU'ere til dækning af landets 98 kommuner. Find den lokale UU.

De har typisk et center, hvor der blandt andet gives vejledning til unge uden tilknytning til et uddannelsessted. Mange steder er der desuden oprettet lokalkontorer, hvor der finder tilsvarende vejledning sted for unge i området. Det meste af vejledningen til elever i grundskolen og 10. klasse finder dog sted på den enkelte skole.

Folkeskolelovens § 13 b, stk. 4 bestemmer, at elevplanen i 8. og 9. klasse skal indeholde oplysninger til brug for vurderingen af elevens uddannelsesparathed. Herunder skal det fremgå, hvilken ungdomsuddannelse eleven påtænker at søge efter 9. eller 10. klasse. Der skal være en vurdering af, om eleven har de nødvendige forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, og det skal fremgå, hvilken indsats, der iværksættes over for elever, som vurderes til ikke at være uddannelsesparate.

UU har ansvaret for og forestår vejledningen om uddannelse og erhverv til eleverne i folkeskolens 6.-9. klasse og til elever, der følger folkeskolens 10. klasse. UU sørger for, at den enkelte elev er forberedt på valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Elevens forberedes på valget ved at deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v.

Tilrettelæggelse, indhold og prioritering af vejledningsindsatsen sker med vægt på elever, der uden en særlig vejledningsindsats skønnes at ville få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre