Glædeligt, at eleverne har det godt i skolen

Glædeligt, at eleverne har det godt i skolen

Nye resultater fra SFIs børnepanel på 9000 elever i 5.-7. klasse viser, at langt de fleste elever, også de inkluderede, både individuelt og kollektivt trives godt i skolen.

SFI har netop offentliggjort den første af en række rapporter, hvor et panel bestående af 9000 elever i 5.-7. klasse fortæller, hvordan de oplever at være en del af klassens fællesskab. Panelet er oprettet for at kunne følge, hvordan det går med at inkludere børn med særlige behov i den almindelige undervisning i skolen.

Analyserne af de knap 9.000 elever i Inklusionspanelet giver ifølge rapporten anledning til én overordnet konklusion: Det går generelt godt med elevernes trivsel og deltagelse i skolen. Langt de fleste elever har en klar opfattelse af, at de både individuelt og kollektivt trives rigtigt godt i skolen.

- Det er rigtig dejligt endelig at høre fra dem, det drejer sig om, nemlig eleverne, og det er glædeligt, at børnene faktisk trives i klassefællesskabet og føler sig som en værdifuld del af dette fællesskab. Det er et godt grundlag for, at eleverne lærer noget og udvikler sig sammen med andre, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Rapporten betyder dog ikke, kommunerne er i mål med indsatsen for inklusion.

- Trivslen er et godt fundament, men rammerne for god inklusion er endnu ikke til stede alle steder. I økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen har kommunerne vedkendt sig, at de har ansvaret for, at der er gode rammer for inklusion. Det bør kunne ses tydeligt i de kommunale budgetter, som netop nu er ved at blive forhandlet på plads, at kommunerne vil inklusion og også prioriterer at afsætte de nødvendige ressourcer, så skolerne kan løfte opgaven. SF’s forslag om at afsætte 600 mio. kr. på finansloven til inklusion kan også være en løftestang til at inklusionen lykkes for flere børn, siger Mette With Hagensen.

Både kommunerne og skolerne har en vigtig opgave, men opgaven med inklusion lykkes kun, hvis forældrene også kommer med.

- Det er forældrene, der har nøglen til at skabe det gode klassefællesskab, hvor alle børn bliver en del af fællesskabet omkring klassen. Skolebestyrelserne kan gennem arbejdet med skolens værdiregelsæt og ordensregler være med til at sætte rammerne, så det bliver muligt for forældre at spille en aktiv rolle i det sociale fællesskab omkring klassen, siger Skole og Forældres formand.

Læs undersøgelsen fra SFI

Udgivet den

4. september 2014

af

Læs også

17.05.22
Brug for nytænkning, så flere og forskellige forældre engagerer sig i folkeskolen
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer,...
25.04.22
Ny undersøgelse: 7 ud af 10 skoleforældre vil hjælpe en flygtningefamilie
Et flertal af forældre vil gerne hjælpe flygtninge på deres barns skole ved fx ved at invitere barnet hjem på legeaftaler, tage dem med til...